Villy Rasmussen hædret med Melvyn Jones Fellow Award af Lions Club Galten-Skovby

Image
Ved hædringen af Villy Rasmussen som Melvyn Jones-fellow flankeres award-modtageren af tre andre lokale Lions Club-medlemmer. Fra venstre ses Aage Svinth Nielsen, Villy Rasmusen, Kim Kusk Mortensen og Svend Aage Linde.

I december blev Villy Rasmussen, Skovby Møbelfabrik udnævnt til Melvyn Jones Fellow.

At blive udnævnt til Melvyn Jones Fellow er den højeste udmærkelse et medlem af Lions Club kan få.

Den ære er tilkommet Skovby Møbelfabriks tidligere direktør Villy Rasmussen.

Villy var for 33 år siden med til at stifte Lions Galten-Skovby og er et meget respekteret og skattet medlem af klubben.

I klubbens tidlige år foregik mange klubmøder i Skovby Møbelfabriks mødelokaler og fabrikken har altid været en af klubbens vigtige sponsorer.

»Villy har gennem alle årene deltaget aktivt i klubbens liv og virke, senest i forbindelse med at pakke klubbens julepakker til særligt trængende, der hvert år uddeles i samarbejde med områdets præster,« lyder det fra Lions Club Galten-Skovby.

Lions Club blev oprettet i USA i 1917 og kom til Danmark i 1950. I dag er der knap 300 klubber herhjemme med tilsammen godt 5.000 medlemmer. Klubberne har stor selvbestemmelsesret inden for nogle overordnede rammer.

Lions Danmark donerer årligt omkring 25-30 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og formål i nærområdet.

Læs Galten Folkeblad 12. januar 2022

Del på
Sparekassen Danmark

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-