Stort kloakprojekt i Stjær medfører omkørsler

Image
Separatkloakerings-arbejdet i Stjær vil strække sig frem til 2024. Første etape – ud for Pebbelparken – vil i de kommende måneder betyde at meget biltrafik og buslinje 309 skal en tur omkring Søballe i stedet for at tage vejen mellem Storring og Stjær. Fotos: Skanderborg Forsyning

Mandag den 7. juni blev første spadestik taget til separatkloakeringen af Stjær. Byen skal have nye kloakker, som har plads til fremtidens regnvand og spildevand og beskytter naturen bedre mod overløb.

Gravemaskinerne blev mandag den 7. juni startet i Stjær og første spadestik taget til et stort anlægsprojekt, som efter planen fortsætter frem til 2024. Den nedslidte fælleskloak i det meste af byen skal udskiftes med et nyt, separat kloaksystem, der håndterer spildevand i én ledning og regnvand i en anden.

Projektet fremtidssikrer ifølge Skanderborg Forsyning kloaksystemet i byen til de næste mange årtier, men inden det er færdigt, betyder det gener for byen med opgravede veje og omkørsler for biltrafikken.

Omkørsel over Søballe

Det første spadestik blev taget i Stjærvej ud for Pebbelparken og medfører afspærring af vejen, som fungerer som gennemkørselsvej mellem Stjær og Storring.

Gravearbejdet bevæger sig herefter sydpå ad Stjærvej, som forventes afspærret indtil september, hvor gravearbejdet efter planen når til Vesterbro.

Bilister mellem Storring og Stjær kan de næste måneder køre over Søballe – omkørslen er markeret med skilte. Også Midttrafiks bus 309 bliver lagt om og kører over Søballe. Der bliver opsat midlertidige stoppesteder ved Østerbro/Kirkestien i Stjær og Kirkebakken/Stjærvej i Storring.

Efterhånden som gravearbejdet bevæger sig sydpå ad Stjærvej, ændrer det sig, hvilke veje i Stjær man kan køre til fra nord og syd. Så hvis man skal til eller fra Stjær, mens projektet står på, skal man holde øje med skiltningen og køre i lidt bedre tid, end man plejer.

Første etape forventes færdig næste sommer

Sideløbende med Stjærvej starter gravearbejdet også i Pebbelparken og fortsætter efterfølgende i Nygårdsparken og på Toftkærvej. De fire veje er første af i alt tre etaper på det omfattende kloakprojekt. Skanderborg Forsyning forventer første etape afsluttet om et år, men det kan blive forsinket af ekstremt vejr eller særlige jordbundsforhold.

Det er KM Maskiner A/S, entreprenør og autoriseret kloakmester fra Ry, der udfører første etape af projektet for Skanderborg Forsyning.

Til gavn for renseanlæg og værdifuldt vandmiljø

Separatkloakering bliver ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 9. juni 2021

Del på
Kate

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-