Storring Forsamlingshus trues af lukning

Problemer med at hverve bestyrelsesmedlemmer truer en videreførelse af Storring Forsamlingshus.
På den ordinære generalforsamling 26. oktober var et af punkterne et forslag om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra syv til fem. Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men ved det efterfølgende valg til bestyrelsen var det ikke muligt at besætte de tre ledige pladser. Forsamlingshuset er derfor tvunget ud i en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes den 16. november. Her håber man, at det er muligt at finde tre personer, som vil være med til at redde huset fra lukning. 
- Huset har en sund økonomi, og et udvalg er klar med mange nye ideer til husets fremtidige drift. Det vil derfor være ærgerligt, hvis der ikke er opbakning til at føre forsamlingshuset videre, siger Helle Fischer fra forsamlingshusets bestyrelse.
Mange gode ideer
For godt otte år siden i foråret 2003 var huset også ude i en ekstraordinær generalforsamling. Den gang ønskede hele den daværende bestyrelse at smide tøjlerne. En ny bestyrelse på syv medlemmer blev valgt, og de fire har siddet der til nu.  
Yrsa Nielsen påtog sig ansvaret for udlejningen af huset, hendes mand, Jan blev husets ”pedel”, men i foråret 2011 bebudede Jan og Yrsa, at de ikke ønskede at fortsætte, da de er flyttet fra Storring. 
Yderligere to bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke, og i september blev der afhold et møde for hele byen for at få gode ideer til, hvordan man kører videre. Et udvalg blev nedsat og tre uger blev et forslag præsenteret for bestyrelsen.
- Vi har set på, hvordan man i andre forsamlingshuse klarer udlejning, kontingentindsamling og nyhedsformidling, og vi mener selv, at vi har mange gode ideer til, hvordan Storring Forsamlingshus kan køre videre på en mindre arbejdskrævende måde, end det hidtil, fortæller Helle Fischer.
Men på den ordinære generalforsamling i oktober var der ikke megen respons til forslaget.
- Det er som om, at folk ikke tror på, at huset kan køre videre uden Yrsa som udlejer, eller også mener de, at huset slet ikke skal køre videre. Hvis huset nedlægges, kan det blive svært at få et nyt forsamlingshus i Storring, hvis der bliver stemning for det om nogle år, så en nedlæggelse er en stor beslutning at tage.
Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block