Skolen, brugsen og institutionerne er vigtige

Image
Skolen, brugsen og institutionerne er vigtige
Præsentation fra en af arbejdsgrupperne.
Idérige borgere medvirkede til at definere visioner for Herskind-Skivholme-området.
Visionsdagen i lørdags er en del af den proces som Skanderborg kommune har sat i gang vedrørende udviklingen i centerlandsbyerne, og set med arrangørernes øjne blev visionsdagen for Herskind-Skivholme en succes.
Der var et rigtig flot fremmøde. I alt 64 personer havde valgt at tilbringe en solskinseftermiddag i Kultursalen på Herskindskolen. Og som en af deltagerne påpegede, var der en god aldersspredning, så både unge i skolealderen, børnefamilier og ældre var repræsenterede. 
Flere gjorde opmærksom på, at børnefamilierne af gode grunde kun havde mulighed for at stille med en person, men at visionsdagens temaer var blevet drøftet i de små hjem. 
227 svar på elektroniske spørgeskemaer
Som oplæg til gruppediskussionerne gennemgik medlem af visionsgruppen Tina Sørensen resultaterne af de elektroniske spørgeskemaer, der var sendt ud inden mødet. 
227 havde svaret, og resultaterne viste klart, at man i området ser bevarelse af skolen, Brugsen og institutionerne som noget meget vigtigt.
Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 24. april 2018
Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block