Skoleklasse mødtes igen 60 år efter konfirmation

Image
Ti af konfirmanderne 60 år senere. Bagest fra venstre ses Jens Erik Skougaard, Henning Jensen, Niels Anton Sørensen, Finn Jespersen, Henning Konge, Johannes Nielsen og Poul Erik Egelund. Forrest fra venstre Inge Fogsgaard Degn, Inger Westphall og Ulla Weje.

Herskindskolen dannede rammen om et usædvanligt jubilæum da konfirmandholdet fra 1961 mødtes for første gang siden de forlod skolen.

»Ingen har tidligere taget initiativ til. at vi skulle mødes, men da det 19. marts var 60 år siden vi blev konfirmeret, var vi nogle stykker som tænkte over, at det kunne være en idé,« fortæller Inge Fogsgaard Degn om initiativet.

Det var i sagens natur noget af et detektivarbejde at finde frem til de gamle klassekammerater. Konfirmandholdet bestod af 21 drenge og piger. 10 af dem mødtes igen i en 60 år ældre udgave.

»Vi har brugt Facebook og ellers mund til mund,« forklarer Inge om det forudgående arbejde.

En enkelt lykkedes det ifølge Inge Fogsgaard Degn ikke at få fat i. Fire er afgået ved døden, og et par stykker var ikke interesseret i at deltage.

Skoleklassen var blandt de første elever på Herskindskolen, der åbnede i 1955 som Skivholme-Skovby Kommuneskole til erstatning for de hidtidige småskoler i området. Dengang udgjorde Skivholme og Skovby sogne samtidig en kommune.

»Vi begyndte i 2. klasse på Herskindskolen. Jeg var forinden startet i skole i Herskind. Den lå lige ved siden af brugsen. Andre var startet i skoler på Herskind Mark og i Skivholme,« erindrer Inge Fogsgaard Degn og tilføjer:

»Nogle af eleverne gik ud af 7. klasse, som mange gjorde dengang. Jeg kom til Galten, hvor der lige var oprettet en 8. klasse. Andre kom på realskole i Galten, så vi skulle cykle fra Herskind til Galten hver dag.«

Og hvordan var det så at mødes igen efter så mange år?

»Det var spændende. Vi har forandret os temmelig meget, men vi kunne da genkende hinanden. Vi fortalte om, hvad vi har foretaget os. F.eks. er jeg den eneste som er blevet skilt. De andre har holdt guldbryllup,« fortæller Inge.

Lærerinde viste rundt i kirken

Først gav skolelederen deltagerne en rundvisning på skolen.

»Der var meget som vi godt kunne genkende. Derefter var vi i sognegården som vi havde lånt. Her spiste vi, og så var vi ovre at se Skivholme kirke, hvor Eva viste os rundt. Det var hun rigtig god til,« siger Inge.

Den benævnte Eva er lokale Eva Bach – tidligere Eva Gottlieb – der i sin tid underviste klassen i husgerning og barnepleje. Hun var ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 6. oktober 2021

Del på
PF Biler

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-