Seniorrådet i Skanderborg Kommune: Ensomhed er et stort problem som skal løses

Image
På møder med repræsentanter for de mange råd, foreninger og aktive borgere i kommunen er der italesat en meget tydelig vilje til at gøre mere for bekæmpelse af ensomhed blandt ældre.

Ensomhed blandt ældre i Skanderborg kommune er et stort problem, Covid-19 epidemien har kun gjort det værre, lyder det fra Seniorrådet.

Af Kirsten Nielsen, Jørgen Viktor og Kristian Skovhus, Seniorrådet

Problemet vil sikkert overraske mange, når kommunen faktisk bruger medarbejdere til at opsøge dem, der har brug for hjælp. Hertil skal føjes, at der i kommunen er en meget bred vifte af råd, foreninger og aktive borgere, som henvender sig til de ældre borgere, og gør en meget stor indsats for at tilbyde aktiviteter.

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet foretog en spørgeskemaundersøgelse i hele landet, også blandt ældre i Skanderborg kommune allerede i 2017. Undersøgelsen viste at 4,2 % - eller omkring 470 ældre borgere, på 65 år eller derover føler sig ensomme - ’uønsket alene’.

Svage ældre magter ikke altid selv at tage initiativ

Der findes rigtig mange aktivitetstilbud til ældre. Tænk blot på f.eks. Ældresagen, de lokale aktivitetsråd, kirkerne og arrangementer i plejedistrikterne osv. Kommunens opsøgende medarbejdere gør allerede i dag et stort og vigtigt arbejde.

Men, - for der er men. Når den ældre ikke selv magter at tage initiativ til at opsøge aktiviteten, og de opsøgende medarbejdere ikke får noget at vide, sker der ofte ikke noget. Den svage ældre risikerer ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 18. november 2020

Del på
Super Brugsen Galten

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-