Sankt Hans-bål eller ej

Image
Sankt Hans-bål eller ej
Dette scenarie lader sig ikke se på Bytoften lørdag. Det planlagte bålarrangement er aflyst uanset om det aktuelle afbrændingsforbud måtte blive ophævet i løbet af ugen.
Et afbrændingsforbud har skabt udbredt usikkerhed omkring de lokale Sankt Hans-fejringer.
Den danske sommer er som bekendt lunefuld. Over årene er adskillige Sankt Hans-arrangementer druknet i regn, men i år er det længere tids tørke som er kommet på tværs af den hyggelige tradition.
I fredags udstedte Østjyllands således forbud mod afbrænding af Sankt Hans-bål m.v. i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner med følgende ordlyd:
»Der indføres forbud mod afbrænding i det fri og afbrænding af bål, herunder også Sankthansbål, i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner. Der tillades dog stadig anvendelse af ukrudtsbrændere, mindre bålfade og grill m.v.
Forbuddet indføres i medfør af § 5 i bekendtgørelse nr. 1339 af 10. december 2014, om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding, brug af ild, lys, varmekilder m.v.
Afbrændingsforbuddet er begrundet i den langvarige tørke. Forbuddet gælder ikke en kontrolleret anvendelse af ukrudtsbrændere, mindre bålfade og grill m.v., hvor grillen m.v. er placeret på fliser el.lign. u-brændbart materiale.
Der skal dog udvises stor forsigtighed ved enhver aktivitet med ovennævnte mulige afbrænding. Det skal ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket på en måde, så der ikke er fare for, at der efterfølgende opstår en brand. Det anbefales samtidigt at nærområder eventuelt vandes, og at der forefindes slukningsredskaber i nærheden under aktiviteten.
Overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde i medfør af § 17 i bekendtgørelsen.
Forbuddet gælder fra den 15. juni 2018 og indtil videre. 
Ophævelse af forbuddet vil ske ved ny annoncering.«
Forbud ophævet i Silkeborg
Efter en weekend præget af kraftige byger tænker mange sikkert, at der alligevel bliver bål på lørdag.
Mandag ophævede ophævede brandberedskabet i Silkeborg Kommune et lignende forbud, men i skrivende stund – mandag kl. 13.30 – stod afbrændingsforbuddet i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner stadig ved magt.
»Så vidt jeg kan forstå på DMI, skal vi have yderligere mellem 40-50 mm regn før vi kan sige, at vi er på et generelt normalt niveau og der er vi under ingen omstændigheder endnu, men vi holder øje med det og ophæver forbuddet så snart det er muligt. Vi ønsker ikke at genere nogen, men det skal også være sikkert og forsvarligt,« siger Lars Hviid, direktør hos Østjyllands Brandvæsen mandag eftermiddag på Folkebladets forespørgsel.
Han opfordrer borgere og arrangører til at holde øje med medierne idet en pressemeddelelse vil udgå straks afbrændingsforbuddet bliver ophævet.
Intet bål på Bytoften
Fra Folkebladets side kan vi kun supplere med en opfordring om at orientere sig  ultra-lokalt om de sædvanlige arrangementer gennemføres eller ej.
Flere bålarrangører i bladets dækningsområde allerede bekendtgjort, at de aflyser, herunder Porskjær Sct. Georgs-gildets store arrangement på Bytoften.
»Med den melding, der udgik i aviserne, fremgik det klart, at det var et endegyldigt forbud. Derfor har vi valgt at opsige aftaler med musikere m.v. Vi kan ikke forsvare at melde fra dagen forinden,« siger Torben Andersen fra Porskjær Sct. Georgs-gildet.
Han fastslår at beslutningen om aflysning ikke omgøres uanset om afbrændingsforbuddet måtte blive ophævet inden lørdag.
Sikkert er derimod at Sankt Hans-arrangementet i Storring Præstegårdshave gennemføres uanset om det bliver med blus på bålet eller ej.
Læs Galten Folkeblad 19. juni 2018
Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block