Menighedsråd etablerer sø i Søskoven

Image
Menighedsråd etablerer sø i Søskoven
Etableringen af en lille sø i Søskoven mellem Søballe og Storring er i fuld gang. Dermed realiserer Storring-Stjær menighedsråd et længe ventet naturprojekt for området.
Etableringen af en lille sø i Søskoven mellem Søballe og Storring er i fuld gang. Dermed realiserer Storring-Stjær menighedsråd et længe ventet naturprojekt for området.
I sidste uge sørgede store gravemaskiner for at grave ud til den cirka 1.000 kvm store sø beliggende i den vestlige ende af Søskoven.
Planerne har været undervejs i otte år, men det er først nu, menighedsrådet har samlet midler til projektets gennemførelse.
Etableringen af søen løber op cirka 65.000 kroner, og de hentes primært fra indtægter på skovning gennem 2010 og 2011. Herudover har miljøministeret givet et tilskud på 9.000 kroner til projektet.
Skoven, der som præstegårdsskov varetages af menighedsrådet, består af tre skovparter, Gammeldam, Langskoven og Søskoven, og det er i den vestlige ende af sidstnævnte, at søen etableres.
- Det charmerende ved skoven er, at den er så mangfoldig. Den har både et rigt planteliv og et rigt dyreliv, fortæller Leif Christoffersen formand for menighedsrådet.
En perle
Udover at optimere betingelserne for en større artsrigdom af dyr og planter er formålet med søen også at gøre skoven mere interessant for gæsterne.
I 2008 lavede man en sti igennem alle tre skovparter, og den benyttes efterhånden flittigt af mange skovgæster. De kan nu se frem til udvidede oplevelser på udflugten.
- Vi tror bestemt at det bliver en perle. Offentligheden har jo adgang til skoven, og vi supplerer stisystemet med en sti ned til søen, siger Leif Christoffersen og Ole Rubeck, der som skovløber blandt andet tager sig af sti-etablering.
De kan sagtens se rige muligheder i de herligheder det nye naturprojekt tilføjer skoven. Blandt andet går snakken om både at bygge et shelter, samt opstille borde og bænke.
- Drømmene har vi, men det skal jo finansieres det hele, tilføjer Ole Rubeck med et smil.
Skal etablere sig selv
Selve udgravningen af søen tog kun et par dage, men der vil gå et stykke tid, førend søen er et attraktivt udflugtsmål.
- Det er ikke tanken, at vi skal hjælpe dyre- og planteliv på vej i søen. Det skal selv etablere sig, hvilket er den eneste rigtige måde, siger Leif Christoffersen.
- Vi skal i hvert fald hen i næste sæson, før det begynder at ligne noget. Denne sæson vil det være noget ubarmhjertigt at se på, siger Leif Christoffersen.
Genetablering af vandhul
Tidligere har der været et mindre vandhul på stedet, der i årenes løb er groet meget til. På den måde kan man nu tale om en genetablering af vandhullet.
Løbende plejearbejde
- Vi forventer, at søen på det dybeste sted vil blive et sted mellem halvanden og to meter dyb, sagt med et forbehold, for vi ved ikke, hvordan vandstanden vil stille sig, siger Leif Christoffersen, der sammen med Ole Rubeck kan konstatere, at vandstanden allerede efter to dages gravearbejde, langsomt er ved at tage form af det, der skal blive til en sø.
På længere sigt påregner menighedsrådet, at der er plejearbejde forbundet med søen, så vandhullet ikke gror til igen. Skoven omkring skal fortsat drives, men i behørig afstand, så vandhullet til stadighed har en lysåben placering med varmt vand, der betyder masser af liv.
jlc
Foto: En lille uges gravearbejde skabte det fornødne hul til den nye sø. Herefter er det op til naturen selv at klare resten, så både plante- og dyreliv vil indfinde sig. Storring-Stjær menighedsråd glæder sig over projektet. Her er det formanden Leif Christoffersen sammen med skovløber Ole Rubeck.
Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-