Mangel på arbejdskraft øger pres på lokale dagtilbud

Image
Skanderborg Kommune mangler aktuelt omkring 15 pædagogiske medarbejdere og ca. 10 dagplejere til dagtilbudsområdet. (Arkivfoto)

Udfordringerne med at skaffe dagtilbudspladser til børn nær deres hjemadresse forværres af, at Børn og Unge ikke har kunnet rekruttere de pædagoger og dagplejere, der lige nu mangler på området.

Pladsanvisningen er færdig med at fordele alle børn i 0-6 årsalderen med start i dagtilbud i august. Som det ser ud lige nu, må man anvise 10 børn længere væk end nabodistriktet. I enkelte tilfælde har børn fra Skovby har fået plads i Ejer Bavnehøj og Voerladegaard. 

Udfordringerne med at skaffe pladser i nærområdet er ikke nye - blandt andet blev der holdt et stormøde i begyndelsen af juni for at finde akutte løsninger på at skaffe pladser i nærområderne. Det ærgrer udvalgsformand Trine Frengler, at nogle af de løsninger, som blev linet up, måske forsinkes på grund af manglede arbejdskraft. 

»Vi er så kede af, at vi ikke kan tilbyde pasning i nærområdet til alle forældre. Vi var godt på vej med nogle midlertidige løsninger, og det er uheldigt og frustrerende, at vi oven i de demografiske udfordringer bliver ramt af mangel på arbejdskraft. Status er, vi sådan set har pladserne klar til børnene, men vi mangler desværre hænderne. Det er brandærgerligt,« siger formanden for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler. 

Udfordringen med mangel på arbejdskraft rammer især i Galten, Skovby, Herskind, Ry og Hørning. 

»Det har indtil videre ikke været muligt at tiltrække den nødvendige arbejdskraft, vi har behov for, selvom der er gjort en stor indsats. Vi har blandt andet haft kontakt med BUPL og FOA for at finde egnede kandidater, men der er mangel på ledige hænder her i området,« fortæller chef for dagtilbudsområdet Charlotte Styver.

Manglen på pladser betyder, at en række børnehuse og dagplejere lige nu kører med merindskrivninger ud over deres normeringer for netop at give et tilbud i eget område eller nabo-området. Alle disse huse og dagplejere har nu indskrevet så mange børn pr. voksen, som det muligt, uden at det får væsentlig betydning for kvaliteten.

Udfordringerne fortsætter ind i september

Pladsanvisningen har pligt til at tilbyde en plads inden for en bestemt tidshorisont på grund af pasningsgarantien. Anvisningen oplever i en del tilfælde, at de forældre, der ikke får deres ønsker opfyldt, helt forståeligt takker nej til en tilbudt plads. Det er med til at skabe en flaskehals, fordi forældrene fortsat står på venteliste, samtidig med at nye ansøgere kommer til. 

»Det betyder, at de pladser, som vi har anvist i maj, juni og juli dermed bliver skubbet foran os, så vi i august og september står med et meget stort antal børn, der skal have en garantiplads,« fortæller Charlotte Styver. 

Som det ser ud nu kommer pladsanvisningen i september til at skulle tilbyde pladser, der er længere væk end nabodistriktet. Lige nu er status, at der vil mangle 57 0-2 års pladser til september.

Pladsanvisningen arbejder på højtryk for at finde alternative løsninger og pladser andre steder i kommunen. Samtidig styrker man indsatsen yderligere for at rekruttere nye medarbejdere. 
 
Skanderborg Kommune mangler aktuelt omkring 15 pædagogiske medarbejdere og ca. 10 dagplejere til dagtilbudsområdet. Se de aktuelle stillinger på www.skanderborg.dk/job 

Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-