Mange input til folkene bag nyt projektområde i Galten

Image
Horsegaard og den omkringliggende jord vil i løbet af to år blive til 51 nye boliger og en kommunal daginstitution.

Cirka 100 borgere deltog i torsdags i et halvanden time langt borgermøde, der i Covid-19's navn blev afholdt digitalt via Teams.

Den digitale mødeform vil givet koble nogle af processen, men teknologiens fagre nye verden har bestemt også sine fordele, og kan måske ligefrem få andre til at engagere sig når det er så lettilgængeligt at være med.

Mødet i torsdags var tænkt som en såkaldt tidlig dialog med mulighed for borgerne for at komme til orde allerede i projektets tidligste fase.

Under ledelse af Mikkel Lindskov Petersen, leder af Plan- og Byudvikling i Skanderborg Kommune, blev tilhørerne ude ved computerne introduceret for projektet med en daginstitution, og et boligområde med i alt 51 boliger, fulgt op af en debat med input fra især grundejere i de bestående kvarterer, der grænser op til Horsegaard-projektet.

I den oprindelige plan for området var den sydlige del af området tiltænkt et plejehjem/dagcenter og ældreboliger, men siden er planerne ændret således at disse formål koncentreres omkring Tjørnehaven. Derfor foreslås en del af det område istedet udlagt til offentlig institution, placeret i den nordlige del af området. Dette aktualiseres af et presserende behov for etablering af en ny børneinstitution i Galten. Der sigtes foreløbigt mod etablering af 45 vuggestuepladser og 120 børnehavepladser.

Ældrevenlige boliger bør prioriteres

Fra borgerside var der spørgsmål angående oversigtsforhold ved den kommende kommende institutions ind- og udkørel ved Skjørringvej samt konkrete ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 20. januar 2021

Del på
Berger Optik

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-