Gyvelhøjskolens kvashegn er klar til dine grene

Image
Kvashegnet ved Gyvelhøjskolen i Galten er opstillet parallelt med Røddikvej, øst for Galten Hallen. Her står 40 meter hegn klar til at modtage bidrag fra borgerne. Det første er allerede dukket op. Et godt kvashegn består af grene, pinde og kviste med en tykkelse som en tommelfinger og opefter for at skabe sammenhæng og en god variation, som dyrene kan trives i. For hver eneste favnfuld grene og kviste til de lokale hegn er du med til at gøre en forskel for naturen.

Rundt om ved 13 skoler i Skanderborg Kommune er man i færd med at etablere kvashegn til gavn for klima og insekter. Det sker på initiativ af Skanderborg Kommune og Renosyd.

I sidste uge blev der her i lokalområdet etableret "skeletter" til kvashegn ved Gyvelhøjskolen (40 meter), Skovbyskolen (60 meter),  Låsby Skole (20 meter) og Columbus Skolen (40 meter). I uge 28 får også Stjærskolen et kvashegn (20 meter).

Herefter er det op til borger at fylde hegnene med grene i forskellige størrelser. Derved bliver hegnet et lille økosystem som giver gode levevilkår for insekter, smådyr og småfugle. Samtidig mindskes den mængde haveaffald, som ellers skal transporteres og forarbejdes til kompost.

»Projektet er et lille, men vigtigt skridt i den grønne omstilling. Med kvashegnene tager vi livtag med tre udfordringer på én gang: De stigende mængder affald. Den truede biodiversitet og den massive CO2-udledning, som vi skal have bragt ned. Derfor håber jeg, at mange haveejere vil være med til at bygge kvashegn i deres nærområde i stedet for at aflevere haveaffaldet på genbrugspladsen eller Sankt Hansbålet,« siger Claus Leick, fmd. for Klima-, Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune.

Alle kan bidrage

Alle haveejere er inviteret til at fylde de lokale hegn på kommunens skoler med kvas fra haven. Kvashegnene er åbne udenfor almindelig skoletid.

Hegnene er opstillet, så der er let adgang med traileren. Der vil være anvisninger på stedet, så du let kan se, hvordan du skal fylde grenene i.

Et godt kvashegn skal være sammensat af grene, pinde og kviste med en tykkelse som en tommelfinger og opefter for at skabe sammenhæng og en god variation, som dyrene kan trives i. For hver eneste favnfuld grene og kviste til de lokale hegn er du med til at gøre en forskel for naturen.

Projektet bliver fulgt af forskere ved Aarhus Universitet, der blandt andet kommer til at måle på hegnenes positive indvirkning på insekt- og dyreliv. Både EU og Nordisk Ministerråd støtter projektet og erfaringerne skal bredes ud til de øvrige danske affaldsselskaber og de nordiske lande. Og så er det ikke tilfældigt, at hegnene placeres ved kommunens skoler, for erfaringerne vil også blive inddraget i undervisningen om klima og bæredygtighed.

Koster penge og C02 at bortskaffe

I 2021 producerede hver eneste borger i Skanderborg Kommune 134 kg haveaffald. Det koster både penge og CO2 at bortskaffe.

Kvashegn er godt for klimaet, dyrelivet og økonomien.

På to år vil hegnene rumme 4.500 m3 kvas. Det binder 1.800 ton CO2. Haveejerne skal køre færre ture til genbrugspladserne, og Renosyd skal køre færre ture til komposteringsanlægget

Kompostering udleder metangas. Det gør kvashegn ikke.

Læs Galten Folkeblad 22. juni 2022

Del på
John Frandsen

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-