Galten Varmeværk sender 2,8 mio. kr. retur

Image
Galten Varmeværks nye varme-pumpeanlæg, der kan lagre vindmøllestrøm som varme, vil årligt vil kunne fortrænge 10.000 tons træflis-brændsel. Anlægget skal medvirke til atter at nedbringe forbrugernes varmepris, der i 2020 hæves med 10 kroner pr. MWh, for at imødegå stigende omkostninger til afgifter og flispriser.

Der er penge på vej til mange fjernvarme-kunder tilknyttet Galten Varmeværk.

I forbindelse med årsopgørelsen, der foreligger 10. februar, modregner Galten Varmeværk aconto-indbetalinger fra forbrugerne for samlet 2,83 mio. kr.

»Vi har haft et godt år. Det har kørt fint og derfor får folk penge tilbage,« siger driftsleder Finn G. Sørensen.

Tilbagebetalingen vil variere en del blandt de enkelte forbrugere.

»Det er svært at sige noget generelt om hvor meget den enkelte forbruger kan vente. Det afhænger af forbruget, og for nogle af de nye forbrugere har aconto-beløbet været fastsat uden at vi har kendt forudsætningerne,« forklarer Finn G. Sørensen.

For det kommende "varmeår" hæver Galten Varmeværk forbrugernes acontobetaling med 10 kroner pr. MWh, bl.a. for at imødegå stigende omkostninger til afgifter og flispriser.

Ifølge driftslederen forventes den variable pris imidlertid at komme ned igen i forbindelse med den kommende varepumpedrift.

Læs Galten Folkeblad 5. februar 2020

LR

 

Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block