Galten Vandværk forlader bekostelig regulering

Image
Forudsat endelig vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling 20. oktober vil Galten Vandværk i 2022 være ude af en økonomisk regulering, der ifølge vandværket både har været omkostningstung og har gjort vandværket skattepligtigt.

Efter fem måneders Corona-udsættelse lykkedes det endelig Galten Vandværk at gennemføre den ordinære general-
forsamling.

Generalforsamlingen bød på den sædvanlige status for værket og gennemgang af driftsstatus og økonomien.

Herudover havde bestyrelsen stillet forslag om at kunne forlade den økonomiske regulering, som Galten Vandværk har været underlagt siden 2010.

Alle vandværker, der udpumper mere end 200.000 m3 har siden 2010 været underlagt kontrol og prisregulering af konkurrencestyrelsen. Samtidigt har alle disse vandværker automatisk været skattepligtige. Det har været en meget dyr affære for Galten Vandværk, både i administration og revisoromkostninger. Hertil kommer at skattetekniske årsager har medført at der er betalt mange penge i skat – noget som de omliggende vandværker jo helt har været fritaget for.

I 2020 er det nu blevet muligt at ansøge om fritagelse for den økonomiske regulering og dermed også skattepligten.

Enstemmigt vedtaget

Alle forbrugere i Galten Vandværk har sammen med deres vandopkrævning her i sommeren fået en række dokumenter, der belyser denne mulighed for at undgå regulering. Bestyrelsen foreslog på dette grundlag, generalforsamlingen at stemme ja til at Galten Vandværk ansøger om at udtræde af regulering.

Dette blev enstemmigt vedtaget. Da det kræver en ekstraordinær generalforsamling for endelig at vedtage forslaget, vil der blive indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling den 20. oktober (se annonce side 2).

Det vil dog først være i 2022, at Galten Vandværk er ude af den økonomiske regulering.

Valgt til bestyrelsen blev Aage Svinth Nielsen og Kim Kusk Mortensen, og som suppleanter var der genvalg til Tillie Marlene Madsen og Claus Christensen.

Læs Galten Folkeblad 16. september 2020

Del på
Leo rasmussen

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block