Første synlige tegn på etablering af Harlev Idræts- og Kulturcenter

Image
Et skilt på det kommende byggefelt ved Næshøjhallen er det første synlige tegn på at HI&K nærmer sig realiseringen.

Trods juleforberedelser og corona-situationen er der fortsat fuld gang i arbejdet med etableringen af Harlev Idræts- og Kulturcenter.

Byggeansøgningen er indsendt til bygningsmyndigheden i Aarhus Kommune primo december.

»Der forventes en behandlingstid på ca. 2-3 måneder, hvilket betyder at vi forventer byggestart i februar/marts 2021. Hvis byggeriet forløber som vi håber på forventes ibrugtagning januar 2022,« siger Jacob Damgaard fra bestyrelsen i Harlev Idræts- og Kulturcenter.

Det første fysiske tegn på, at HI&K bliver en realitet er kommet til syne. Den 8. december blev et skilt sat op ved skolens parkeringsplads foran det kommende byggefelt. Skiltet viser HI&K's kommende facade og samarbejdspartnerne.

Eksisterende samarbejdspartnere - og nye

Et udvalg med HI&K bestyrelse, HIK, Fællesrådet og Næshøjskolen, Erik Nord arkitekter, samt DK2 (bygherrerådgiver) gennemgik i sensommeren de tilbud/projekter, der kom fra de 3 indbudte aktører.

Projekterne blev vægtet på arkitektur, økonomi og organisering. Valget faldt på Base Erhverv A/S, der samarbejder med Ginnerup Arkitekter og rådgiverende ingeniører Rønslev.

I processen har der været løbende dialog med de kommende aktører i HI&K, dvs. HIK og Næshøjskolen for at afstemme indretning. Ligeledes er køkkenet til byens cafe blev kvalificeret af lokale eksperter med gode tilpasninger til følge.

»Et vigtigt element i HI&K er byens nye cafe. Cafedriften skal bortforpagtes, og vi håber på, at cafeen vil blive et naturligt samlingspunkt. Derfor indleder vi i det nye år en proces for at finde en person som med lyst og engagement vil gøre cafebesøget til en god oplevelse for lokalområdets beboere,« siger Jacob Damgard.

Interesserede er velkomne til at kontakte Jacob fra HI&K. Se mere info på www.hiogk.dk

Økonomi og status

Aarhus Kommune yder et tilskud på 7.2 mio kr. og et lån på 10 mio. kr. via kommunekredit. Lokalt er ultimo oktober indsamlet 2,4 mio kr. blandt lokale erhvervsdrivende, foreninger og private husstande, og således mangler 0,1 mio. kr. for at nå målsætningen.

»Vi er dog fortrøstningsfulde i forhold til at det sidste beløb nok skal komme i hus. Desværre har vi også erfaret, at der – indtil videre - ikke har været held til at få de større fonde til at bidrage til projektet, trods mange, veludarbejdede fondsansøgninger. Derfor sætter vi vores lid til lokalområdets fortsatte opbakning fra såvel private, foreninger og erhvervsliv,« siger Jacob Damgaard.

Samtidig med ønsket om en god jul og et godt nytår opfordrer Jacob til donation via DGI's Gavefond på https://gaveindsamling.dgi.dk/ med 30% ligningsmæssigt skattefradrag. Alternativt MobilePay på nr. 57115.

Læs Galten Folkeblad 16. december 2020

Del på
Super Brugsen Galten

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-