Fem kilometer trampestier indvies officielt

Image
Fem kilometer trampestier indvies officielt
Et privat finansieret naturgenoprettelsesprojekt ved Stjær sikrer direkte adgang til naturen via nye trampestier.
Lokale i Stjær har taget sagen i egen hånd: Købt landbrugsjord og lavet trampestier.
Gennem de sidste par år har Stjær Trampestilaug arbejdet ihærdigt på at etablere, kortlægge og markere tilgængelige stier og markveje omkring Stjær, til stor glæde for byens borgere. 
Lørdag den 26. maj kl. 14-16 afholdes officiel indvielse af cirka 5 kilometer nye trampestier etableret omkring ejendommen Peritshave og engstrøget Møgeleng nord for byen. 
De nye stier er hovedsageligt etableret i form af 2-meter bræmmer (en såkaldt “fodpose”) omkring eksisterende marker; samt offentlig adgang til markveje og flere mindre skovarealer der tidligere har været lukkede for offentligheden. 
Som en væsentlig attraktion kan man nu nemt gå fra Stjær til “Præstegårdsskoven”, ligesom der skabes forbindelse til stien fra Storring. 
Desuden er der etableret et offentligt shelter og bålplads i forbindelse med en sø på arealerne. 
Vil genåbne rørlagt bæk
»Vi har inden for det sidste år erhvervet ca. 70 ha landbrug, skov, og engareal netop med henblik på at etablere adgang til det åbne land. Vi har desuden planer om, i samarbejde med Skanderborg Kommune og andre lodsejere i ådalen, at lave et naturgenopretningsprojekt, herunder at etablere afgræsning og at genåbne den rørlagte Møgeleng bæk,« lyder det fra gruppen.
Få en pølse og en snak
På indvielsesdagen vil der være mulighed for at få en pølse på bål eller fra pølsevogn, ligesom der vil være naboer, borgere, samt repræsentanter for landbruget, jægerne og Dansk Ornitologisk Forening der kan vise rundt og fortælle om naturen og landskabet.  Og så vil der selvfølgeligt være anledning til at gå en tur i det åbne land.
Hvor og hvornår?
Lørdag d. 26. maj kl. 14-16, Peritshave, Vesterbro 50, Stjær. Kommer du i bil foreslår arrangørerne at du parkerer ved Stjærskolen og går de cirka 1 km ned til Peritshave.
Læs Galten Folkeblad 22. maj 2018
Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block