Et smørhul med et kæmpe udviklingspotentiale

Image
Arne Nielsen ved sidste uges foredrag i Skovby Forsamlingshus.

Skovby Forsamlingshus var mandag i sidste uge tæt pakket med 75 mennesker til fællesspisning og et foredrag om Galten-Skovbys rolle i 'Den Østjyske Millionby'. Politikere og planafdelingens embedsmænd fra Skanderborg Kommune burde have haft en særskilt indbydelse.

KOMMENTAR/REPORTAGE

Hvis politikere og planlægningsafdeling i Skanderborg Kommune vil vise rettidig omhu i forhold til videreudviklingen af Galten-Skovby, og Skanderborg Kommune i en helhed, så indbyd snarest Arne Nielsen til et kaffemøde og giv ham en times taletid.

Politikere og embedsmænd skal ikke nødvendigvis være enige med Arne Nielsen i alle tolkninger, men mødet vil med sikkerhed kunne opkvalificere beslutningsgrundlaget for en række vitale beslutninger i de kommende år og årtier.

Mandag i sidste uge var 75 borgere samlet i Skovby Forsamlingshus og lyttede til arkitektens foredrag om Galten-Skovbys rolle i fremtidens østjyske millionby. Det var interessant for de tilstedeværende, men reelt burde politikere og embedsmænd have haft en særskilt indbydelse til mødet, da de sidder med den direkte eller indirekte beslutningskraft i forhold til udviklingen af området og kommunen. Derfor bør de være klædt så godt som muligt på til at kunne træffe vidtrækkende beslutninger.

Jeg er næppe den eneste som mener, at man i sin tid forsømte at høste store dele af udviklingspotentialet da første del af Herningmotorvejen blev anlagt. Dengang satsede man énøjet på udvikling langs E45. Siden har man ikke gjort noget ihærdigt for at rette op på forsømmelserne. Og nu må man bare ikke gentage fejlene i forbindelse med den kommende Århus-Silkeborg-jernbane.

»Ja, ja. Der er lang tid til den jernbane åbner,« kan man næsten høre ekkoet af kommentarerne, men det er på høje tid at komme i gang og for alvor rette fokus på Galten-Skovby-Låsby-områdets potentiale, både for lokalområdets skyld og for hele kommunens.

Synlige strømninger

Arne Nielsen er selvfølgelig ikke den eneste som følger udviklingen i Den Østjyske Millionby indgående. Det gør embedsmænd i Skanderborg Kommunes planafdeling forhåbentlig også. Men er politikerne bevidste om de meget synlige strømninger?

Skanderborgs politikere er formentlig blevet gjort bekendt med, at Aarhus Kommune om få måneder efter alt at dømme vedtager og herefter sætter turbo på en udviklingsplan, der i løbet af en overskuelig fremtid føre til en udbygning af Harlev med 400-500 nye boliger.

Fint nok, men hvad agter Skanderborg Kommune at stille op med den samtidige udbygning på den modsatte side af kommunegrænsen? Vil man stadig lade udviklingen styre af antallet af – eller manglen på – dagsinstitutionspladser.

Positive tendenser, men ...

Med afsæt i velunderbyggede tal fra statistikker i både et nationalt og et regionalt perspektiv fik de fremmødte i Skovby Forsamlingshus en introduktion til byplanlæggernes analyser, både hvad angår borgernes indkomstgrundlag, ejendomsværdistigninger, virksomhedslokationer, arbejdspladsernes tilgængelighed mv.

Der var på mange fronter positive tendenser at ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 25. januar 2023

 

Del på
John Frandsen

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-