Det bedste regnskabsresultat i AVK's historie

Image
Det bedste regnskabsresultat i AVK's historie
AVK's karakteristiske blå produktfarve figurerer i talrige sammenhænge over hele verden. Koncernen med hovedsæde i Galten-Skovby har i år slået egne rekorder på en række parametre.
AVK med hovedsæde i Galten-Skovby slår egne rekorder på omsætning og primær drift.
Med en omsætning på rekordhøje 4.766 mio. kr. og en vækst på 26 procent stormer AVK-koncernen frem og overgår langt de forventninger, der blev meldt ud ved regnskabsårets begyndelse. 
Indtjeningen er fulgt med væksten, og resultatet af primær drift er vokset fra 212,7 mio. kr. til 364,4 mio. kr., hvilket er det bedste resultat nogensinde i koncernens historie.
»Vores mål var at nå en omsætning på minimum 4 mia. kr. og en indtjening, der fulgte med. Så vi er naturligvis tilfredse med resultatet, meget tilfredse,« fastslår Niels Aage Kjær, der står i spidsen for den familieejede koncern.
Den markante vækst og den rekordhøje indtjening skyldes ifølge Niels Aage Kjær en lang række faktorer.
»Vi har generelt set en positiv udvikling i AVK's markeder, men vi har samtidigt styrket vores position både på de mere modne markeder i Europa, USA og Australien og på emerging markets i Afrika og Asien, bl.a. gennem et bredere produktprogram og ved at sikre lokal tilstedeværelse gennem opkøb og etablering af selskaber. Samtidig fokuserer vi altid langsigtet gennem en konstant produktudvikling og markedsudvikling,« fastslår han.
»Når 5 mia. i indeværende regnskabsår«
AVK forudser, at markedets generelle vækst vil fortsætte.
»I Afrika, Asien og Sydamerika er der et enormt behov for at sikre rent vand til borgerne og for at reducere det voldsomme vandspild, der er i mange af disse lande. Med befolkningstilvæksten og en øget velstand stiger behovet markant og kravet om rent vand vil forstærkes, men også på de modne markeder er der et stort potentiale i at nedbringe et alt for stort vandspild. Tilsammen vil disse behov fortsat generere en markant vækst og det globale vandmarked ventes da også at vokse med 7% om året. I indeværende regnskabsår er vi godt på vej mod en omsætning på den rigtige side af 5 mia. kr., og vi forventer at indtjeningen følger med,« konstaterer Niels Aage Kjær.
Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 27. december
Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block