Den fri Hestehaveskole sætter "trivselsmoduler" på skemaet

Image
Den fri Hestehaveskole vil i det kommende skoleår sætte ekstraordinært ind på alle elevers trivsel. Arkivfoto fra en undervisningssituation sidste skoleår.

På Den fri Hestehaveskole bliver der i det kommende skoleår sat ekstra fokus på arbejdet med elevernes trivsel.

I stedet for at uddanne eller ansætte en AKT-ekspert (Adfærd, Kontakt, Trivsel) eller en superpædagog, har skolen besluttet, at bedre trivsel for alle elever er et fællesanliggende for alle lærere. Derfor er der blevet ansat en ekstra lærer, for at alle lærere kan gå lidt ned i traditionel undervisningstid og konvertere timerne til "trivselsmoduler" i egne klasser.

»Friskolens bestyrelse ønskede i det kommende skoleår at ansætte en lærer mere. Lærerne og ledelsen ønskede at fokusere på øget trivsel for alle elever, fordi dén del af lærergerningen fylder mere og mere i det daglige arbejde. Børn der ikke trives, har svært ved at lære og svært ved at indgå i det sociale samspil med andre børn og voksne,« siger viceskoleleder Thomas Skovbo, Den fri Hestehaveskole og uddyber:

»Konflikter fylder ofte meget, og manglende tid til at håndtere dårlig trivsel på den gode måde er ikke til at leve med. Netop dét, den dårlige samvittighed over manglende tid til bedre trivsel, er en stadig stigende stressfaktor for rigtig mange elever, forældre, lærere og pædagoger,« pointerer Thomas Skovbo.

»Lærerne vil gerne selv arbejde med elevernes trivsel, og langt hen ad vejen er de også de bedste til det. Men ofte er der simpelthen ikke tid nok til det. Derfor får alle lærere på Den fri Hestehaveskole i det kommende skoleår to moduler á en halv time hver uge til at arbejde med trivsel i de klasser, man i forvejen kommer mest i og kender godt. På den måde vil eleverne opleve at mindst to lærere i hver klasse har fire moduler hver eneste uge til at håndtere og arbejde målrettet på bedre trivsel for alle elever i klassen og ikke kun de elever, der ofte ”stjæler billedet”, fordi de har mest behov.«

Løbende idéudvikling og evaluering

Rammerne og indholdet af trivselsmodulerne skabes i fællesskab, og der ideudvikles og evalueres løbende. Arbejdet og ideerne synliggøres på lærerværelsets opslagstavle, og bliver derved et naturligt midtpunkt og samtaleemne. Skolen har booket en ekstern pædagogisk konsulent til at opkvalificere og inspirere arbejdet løbende i det kommende skoleår.

»Arbejdet og trivselsmodulerne er i udgangspunktet noget ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 12. august 2020

Del på
Skanderborg Forsyning

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block