Corona-ramte kan låne en bolig på nedlagt plejehjem til isolations-ophold

Image

Skanderborg Kommune kan nu tilbyde midlertidige boliger til borgere, der er smittet eller mistænkt smittet
med Covid-19. Tilbuddet gælder borgere, som ikke har mulighed for at isolere sig i egen bolig.

Hvis man er konstateret smittet med Covid-19 eller har mistanke om smitte, skal man isolere sig, indtil man har været symptomfri i 48 timer. Sådan er beskeden fra sundhedsmyndighederne. For nogle borgere kan det være svært at isolere sig i eget hjem. Det gælder eksempelvis, hvis man bor i en husstand med mange personer, og der ikke er mulighed for eget bad/toilet, eller hvis man bor sammen med en person, der er i en særlig risikogruppe. Derfor stiller Skanderborg Kommune nu en isolationsbolig til rådighed til borgere over 18 år med bopæl i Skanderborg Kommune, som ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, sommerhus eller lign.

I alt 11 isolationsboliger står klar på det nedlagte Søkilde Plejehjem i Tulstrup ved Ry. Boligerne er møbleret og har køkken og bad. De administreres af Ældre- og Handicap-afdelingen i Skanderborg Kommune.

»Søkilde har i godt en måned stået klar til at tage imod plejekrævende corona-patienter, hvis der skulle opstå behov for at aflaste sundhedsvæsenet. Det har heldigvis vist sig ikke at være nødvendigt, og derfor kan vi nu tilbyde en del af pladserne som isolationsboliger til borgere, der ikke kræver sygepleje, men som har behov for at isolere sig,« siger koncernchef for ældre- og handicapområdet i Skanderborg Kommune Lis Kaastrup.

Hvem kan få adgang?

For at få tilbudt en midlertidig isolationsbolig er det en forudsætning, at man ikke har mulighed for hjemmeisolation i din nuværende bolig. Derudover skal mindst ét af følgende kriterier opfyldes:

Du er testet positiv for smitte med Covid-19, og kan fremvise et testresultat.

Du er mistænkt smittet og testet for Covid-19. Din læge vurderer, at du har behov for isolation i separat bolig, indtil resultatet af testen foreligger. Du kan fremvise dokumentation for, at testen er foretaget.

Du er mistænkt smittet, men ikke testet for Covid-19. Din læge vurderer, at en test ikke er relevant, men anbefaler, at du går i isolation i separat bolig.

Kontakt vedrørende isolationsboliger: Du eller din læge skal kontakte koncernchef Lis Kaastrup, Skanderborg Kommune på tlf. 5180 3297.

Skriv til Skanderborg Kommune på sikker post: aeldreoghandicap@skanderborg.dk (Bruges til eftersendelse af dokumentation).

Læs Galten Folkeblad 13. maj 2020

Del på
sb

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block