Byrådet undersøger: Hvad synes du om din by?

Image
Er det byliv som her i Ry, der skal forsøges udbredt til andre dele af kommunen? Byrådet efterlyser nu input fra borgerne. Foto: Per Bille

Byrådet har i den kommende tid fokus på bykvalitet som element i arbejdet med den nye kommuneplan. Borgerne opfordres til at sende korte videoer af det, der fungerer godt i deres by, eller det, de gerne vil lave om. I november kan man komme med Byrådet på byvandringer.

I de seneste år er der sket en massiv befolkningsvækst i Skanderborg Kommune. Mange nye boliger er skudt op, og flere bor, handler og nyder fritiden i en af kommunens byer.

Væksten har betydet, at særligt de største byer i kommunen er blevet bygget tættere og i nogle tilfælde højere, og det giver løbende anledning til debat. Derfor har de folkevalgte i Skanderborg Kommune sat gang i et projekt, som handler om at skabe mere fokus på kvalitet i kommunens byer.

»Vi har i de seneste 5-10 år arbejdet meget med at skabe mulighed for, at flere kan bo i vores byer. Dels for at spare på arealerne uden for byerne, som i mange tilfælde ligger på følsomt grundvand, og dels for at skabe grundlag for nogle attraktive byer med masser af handel og byliv. Især de seneste par år er det gået lynhurtigt med byfortætningen. Nogle gange måske lidt for hurtigt. I alle tilfælde ønsker vi i Byrådet at flytte fokus mere over på det, der opleves som god bykvalitet af de mennesker, som bor i byerne,« siger Claus Leick, formand for Miljø-og Planudvalget.

Byggehøjde og byrum

Byrådet er i gang med at revidere kommuneplanen. I den forbindelse vil Byrådet kigge på, om rammerne for at bygge højt og tæt skal ændres.

»Ud over højde og drøjde på byggerier handler bykvalitet også om, hvordan vi skaber gode byrum mellem husene, passer på vores kulturmiljø, skaber plads og grønne arealer i byerne og gode forbindelser til de rekreative oplevelser uden for byerne,« fortæller Claus Leick.

For at få samlet så meget viden ind som muligt, skyder Skanderborg Kommune nogle særlige initiativer i gang i løbet af efteråret.

Kom med dit bidrag

Der bliver mulighed for at komme med input som billeder eller en video, der viser, hvad man synes er særlig dejligt, eller noget, man gerne vil lave om i den by, man bor i.

I første omgang er fokus på de største byer i kommunen, men arbejdet kommer senere til også at omfatte de mindre byer, og derfor er alle input meget velkomne.

»Vi har brug for at få input fra borgerne – også fra de unge og børnefamilierne, som vi har rigtigt mange af i kommunen. Dels fordi vi som Byråd ikke kender alle hjørner af byerne og dels fordi det er en god måde at være med til at påvirke udviklingen i ens egen by. De mange input, vi forhåbentlig får, er meget værdifulde i det videre arbejde med at skabe levende og velfungerende byer, siger Claus Leick.

Som tak for hjælpen trækker Skanderborg Kommune lod om fem unikke oplevelser i kommunen blandt alle, som indsender et bidrag.

Sidste frist for at indsende billeder, video eller andet er søndag den 18. oktober. Byrådet har et møde den 20. oktober, hvor de forskellige input kommer til at indgå.

Man kan bidrage med sit input på skanderborg.dk/bykvalitet.

Tag med Byrådet på byvandring

Byrådet vil også gerne møde borgerne og høre deres mening om bykvalitet rundt i kommunens fire største byer. Det sker ved en række byvandringer den 14. og 21. november 2020.

Det endelige program ligger klart sidst i oktober på skanderborg.dk/bykvalitet.

Programmet bliver selvfølgelig tilpasset de aktuelle corona-restriktioner.

Læs Galten Folkeblad 14. oktober 2020

Del på
Bygma Galten

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-