Bredt kommunalt budgetforlig sikrer penge til velfærd, byggeri og grøn omstilling

Image
Budgetforhandlerne set fra venstre: Thomas Cordtz (C), Frands Fischer (A), Jens Szabo (V), Mira Issa Bloch (Å), Christina Bottke (V), Anne Heeager (B), Trine Frengler (A), Martin Frausing Poulsen (Æ), Peter Kjær (Ø) og Jørgen Naut (A). Med i forliget, men ikke på billedet er Claus Leick (F) og Malene Ringberg (løsgænger).

Skanderborg byråd landede i onsdags en bred budgetaftale for 2024-2027. 27 ud af 29 medlemmer er med i budgetforliget.

Skanderborg Kommune fortsætter traditionen med meget brede budgetforlig.

Bag årets budgetaftale står Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Enhedslisten, Alternativet og løsgænger Malene Ringberg. Til sammen tæller de 27 af Byrådets 29 mandater.

Nye Borgerliges Karina Kirk og løsgængeren Ole Drøgemüller er ikke med i budgetaftalen.

Med budgetaftalen har forligskredsen fokus på, at den kommunale kernevelfærd fortsat kan følge med befolkningstilvæksten. Driftsbudgettet vokser derfor med 110 mio. i 2027. De ekstra penge skal gå til drift af skoler, dagtilbud, ældrepleje og til borgere med psykiske og fysiske handicap.

Samtidig er der afsat 869 mio. kr. over de næste fire år til byggeri af nye daginstitutioner, skoler, og plejeboliger samt en række om- og tilbygninger eksempelvis på nogle af kommunens skoler.

»Jeg er glad for, at det igen i år er lykkedes at indgå en bred aftale, hvor vi fortsætter ad de spor, vi har lagt. Vi har fokus på at sikre serviceniveauet på de store velfærdsområder – skoler, ældrepleje og børnehaver. Vi sætter yderligere penge af til den grønne omstilling. 7,2 mio. kr. ekstra bruges for at nå de ambitiøse klimamål, vi har sat. Der er også ekstra penge til cykelstier oven i de penge, der allerede er afsat. Fra 2029 har vi 14 mio. kr. mere om året til cykelstier,« siger borgmester Frands Fischer og fortsætter:

»Derudover fastholder vi det høje ambitionsniveau på anlægssiden, hvor vi sikrer, at der er penge til at bygge otte daginstitutioner og to skoler i de kommende fire år. Ikke mindst er jeg meget tilfreds med, at vi med budgetaftalen er blevet enige om at sikre rammerne for, at der inden for de næste 10 år opføres et nyt plejecenter på Søndergade i Galten med 60 plejeboliger, et nyt plejecenter i Låsby med 60 plejeboliger og et plejecenter i Anebjerg eller Stilling-området med 6o plejeboliger. Og at vi kan komme videre med udviklingen af den sydlige ende af Adelgade og Kulturtorvet i Skanderborg midtby.«

Flere borgere – flere penge til velfærd

Budgetterne er øget på de store velfærdsområder, så der fra 2027 er ca. 110 mio. kr. mere til skoler, dagtilbud, ældre og borgere med fysiske og psykiske handicap. Pengene er fordelt på følgende områder:

• 19 mio. kr. til dagtilbud for 0-6-årige
• 17 mio. kr. til skoler og pædagogiske fritidstilbud
• 52 mio. kr. til ældre
• 9 mio. kr. til borgere med fysiske og psykiske handicap
• 11 mio. kr. til kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser.

For at finansiere de nye minimumsnormeringer i kommunens dagtilbud er budgettet for 0-6-årige desuden øget med 37 mio. kr. i 2024 sammenlignet med 2020.

Ambitiøse og nødvendige byggeplaner

Budgetaftalen sikrer et overskud på driften på 186 mio. kr. Det er mere end Byrådets mål om, at der hvert år skal opspares 160 mio. kr., som primært kan bruges til nybyggeri og infrastruktur. Forligskredsen er dog enige om, at de ekstra 26 mio. kr. er nødvendige på grund af de ekstraordinært store prisstigninger på byggematerialer.

Anlægsprogrammet på 869 mio. kr. frem til 2027 gør det nødvendigt at bruge af kommunens kassebeholdning for at finansiere byggeaktiviteterne. Dermed vil den økonomiske målsætning om, at Skanderborg Kommune skal have en kassebeholdning svarende til ca. 3.000 pr. borger ikke være opfyldt i de kommende år. Beregninger viser dog, at kassebeholdningen bliver styrket igen fra 2029.

Budgetaftalen indeholder også en række besparelser som samlet set udgør 16,8 mio. i 2027. bl.a. strammes der op på visiteringen til ældreplejen, som i dag ligger over serviceniveauet i andre sammenlignelige kommuner. Det giver 5,8 mio. kr. årligt. Vintertjenesten (snerydning og saltning) reduceres med 1 mio. kr.

Budgetaftalen bliver endeligt vedtaget på byrådsmødet onsdag den 12. oktober.

Læs Galten Folkeblad 27. september 2023

Del på
Hørecafe

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-