Bakkeløb gav 75.000 kr. til Harlev Idræts- og Kulturcenter

Image
Glæde blandt arrangørerne bag Det Østjyske Bakkeløb og styregruppen ved overrækkelsen af årets DØB-resultat på 75.000 kroner. Fra DØB ses fra venstre Carsten P., Kim Laursen, Steffen Boye Sørensen og Lars Bak Pedersen. Fra HI&K i højre side højre ses Frank Kejlberg, Erik Nord, Anni Leth Holm, Niels Peder Raj Andersen, Kaj Sommer, Jacob Damgaard og Martin Trærup.

Med yderligere 75.000 på kontoen nærmer man sig målsætningen om 2,5 mio. indsamlet til Harlev Idræts- og Kulturcenter.

Et rekordstort deltagerantal ved Det Østjyske Bakkeløb tilbage i august sikrer Harlev Idræts- & Kulturcenter en donation på 75.000 kroner.

Bakkeløbets udvikling fra et mindre lokalt cykelløb til et anerkendt cykelfest med cirka 600 deltagere fra hele landet skyldes en ihærdig indsats fra DØB styregruppen og de mange frivillige der støtter op.

»Gennem tiderne har mange frivillige år efter år meldt sig til tjeneste, og uden dem havde det ikke været muligt. Vi skylder de frivillige en kæmpe tak,« sagde Carsten Hjorth Pedersen i forbindelse med at DØB-styregruppen mødte op for at overrække overskuddet – 75.000 kroner – fra årets løb til styregruppen for Harlev Idræts- & Kulturcenter den 4. december i HIK Klubhus i forbindelse med et HI&K styregruppemøde.

Med årets resultat har DØB gennem årene bidraget med i alt 388.500 kr.

»Det er helt fantastisk med et frivilligt funderet arrangement, der i så betydelig grad bidrager til den samlede projekt økonomi,« siger Jacob Damgaard og oplister ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 17. december 2019

F

Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block