AVK hilser revideret drikkevandsdirektiv velkommen

Image
Et revideret drikkevandsdirektiv kommer samtidig med lanceringen af et nyt AVK-initiativ, AVK Smart Water, som med intelligente løsninger kan hjælpe den europæiske vandforsyning med at skabe eksakt overblik over det samlede vandtab.

AVK's teknologi kan få en hovedrolle i EU-landenes opfyldelse af det nye drikkevandsdirektiv og dermed Europas energi- og klimapolitik.

Med det nye europæiske Drikkevandsdirektiv har EU Kommissionen forpligtet medlemslandene til at reducere det enorme og kostbare vandtab, som sker på tværs af landene, og som betyder, at en fjerdedel af det producerede drikkevand går tabt.

Første skridt er, at vandforsyninger i alle EU-landene skal kortlægge, hvor stor en andel af det producerede drikkevand, der går tabt i ledningsnettet. Og teknologi i form af Smart Water-løsninger fra AVK kan være en nøgle til at løse den massive afdækningsopgave.

Drikkevand er mange steder i verden en knap ressource, og på tværs af landene er der voldsom forskel på, hvor meget vand, der går tabt, før det når frem til forbrugeren. På verdensplan er vandspildet omkring 40%, men bag dette gennemsnitstal varierer spildet mellem 5% og 80 % i de forskellige lande.

»I Europa er det gennemsnitlige vandspild på 26% mod kun 7% i Danmark. Det er altså en fjerdedel af det drikkevand, der produceres i Europa, som går til spilde. Så det er et enormt og oplagt potentiale, EU nu har sat fokus på. Både i forhold til at sikre bedre og mere drikkevand, men også i forhold til miljø og økonomi. Det er tankevækkende, at en fjerdedel af den energi, der er bundet til vandproduktion, reelt er spildt. Alene den positive miljøkonsekvens af at reducere vandspildet og dermed det enorme energiforbrug, som er knyttet til vandproduktion, gør EU's initiativ yderst relevant,« siger Niels Aage Kjær, CEO og ejer af AVK koncernen.

Indsamler værdifulde data fra distributionsnettet

Drikkevandsdirektivet kommer samtidig med lanceringen ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 24. juni 2020

Del på
VR

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block