Plejecenter i Galten beskæres - til gengæld bygges et nyt plejecenter i Låsby

Image
Et kommende nyt plejecenter på "rådhusgrunden" i Galten kommer ikke som tidligere besluttet til at rumme 87, men kun 60 plejepladser.

Sidste uges kommunale budget-forlig bød på en gedigen overraskelse på plejeområdet med beslutning om at bygge et kommunalt plejecenter i Låsby. Desuden er der afsat 5 mio. kr. til en forskønnelse af midtbyen i Galten.

Planerne om at bygge et nyt plejecenter til afløsning for det nuværende Tjørnehaven på grunden, hvor det tidligere Galten Rådhus lå, er blevet reduceret fra 87 til 60 pladser. Aktuelt rummer det nuværende plejecenter 47 pladser.

Til gengæld vil der blive bygget et nyt plejecenter med 60 pladser i Låsby til erstatning for det nuværende plejecenter Søndervang, som er utidssvarende og skal nedrives.

Baggrunden for reduktionen af antallet af pladser i Galten skyldes at pladsen på og omkring "rådhusgrunden" har vist sig utilstrækkelig. Derfor har der pågået overvejelser om i stedet at bygge plejecentret i Galtens vestlige udkant, men med aftalen skulle det ligge fast, at det nye plejehjem får adresse på Søndergade 29.

Planer om friplejehjem skrinlægges

Med beslutningen om at opføre et plejecenter i Låsby opgives samtidig planerne om at etablere et friplejehjem i Låsby.

»Med denne udvikling i sagen om plejeboligpladser i Låsby, konstateres det, at tanker om et friplejehjem ikke længere er aktuelle,« lyder det i et nyhedsbrev fra bestyrelserne i Låsby Friplejehjem og den tilknyttede støtteforening idet man tilføjer:

»Men nye planer venter. Støtteforeningen skal gerne opretholdes og i den kommende tid fungere som talerør for byens borgere i forbindelse med, at kommunen planlægger og opfører det nye plejecenter. Fra kommunens side er da da også udtrykt et klart ønske om at gøre brug af den viden, som lokalt er samlet i forbindelse med tankerne om et friplejehjem.«

I forbindelse med den nye udvikling i Låsby har foreningerne indkaldt til et borgermøde i Låsby Forsamlingshus onsdag d. 4. oktober.

Forventningen lyder at plejecentrene i Galten og Låsby kan stå klar til brug i 2029.

Torveområde i Galten skal nyindrettes

I det kommunale budget for 2024-27 er der afsat fem mio. kr. til en stærkt tiltrængt opgradering af midtbyen, herunder en nyindretning af Torvet i Galten.

I nogle måneder har en gruppe med repræsentanter for Projektforum Galten-Skovby, Galten-Skovby City samt Bio Huset holdt møder om emnet. Det vil imidlertid kræve betydeligt flere penge at realisere arbejdsgruppens ideer, hvorfor man vil forsøge at tilvejebringe yderligere midler. nj

Læs Galten Folkeblad 27. september 2023

 

Del på
John Frandsen

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-