Kommunalt budgetforlig med fokus på kernevelfærd, byggeri og grøn omstilling

Image
Budgetforhandlerne fra venstre: Jens Szabo (V), Peter Kjær (Ø), Trine Frengler (A), Borgmester Frands Fischer (A), Tage Nielsen (B), Claus Leick (F), Martin Frausing Poulsen (O) og Jørgen Naut (A).

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har indgået aftale om Budget 2022-2025.

Forligspartierne blev mandag aften den 13. september enige om budgetaftalen for Skanderborg Kommune for de kommende fire år.

Med aftalen fortsætter arbejdet med at udvikle gode dagtilbud, skoler og plejeboliger, så den kommunale service kan følge med befolkningstilvæksten i Skanderborg Kommune. Derudover prioriterer forligskredsen blandt andet også penge til at styrke den grønne omstilling og til at udvikle kultur- og fritidsområdet.

Flere penge til kernevelfærden

Skanderborg Kommune vokser markant i disse år. Der kommer både flere børn og unge - og flere ældre. Det betyder, at udgifterne til især dagtilbud, skoler og ældrepleje vokser. Det tager budgetaftalen højde for: Driftsbudgetterne på de store velfærdsområder vil være 132 mio. kr. højere i 2025 i forhold til niveauet i 2021.

»Jeg er glad for, at vi har fået en bred aftale, som 27 ud af 29 byrådsmedlemmer står bag. Med aftalen skaber vi plads til, at vi fortsat kan drive gode skoler, børnehaver og plejecentre. Og vi holder fast i ambitionen om at styrke en række strategiske indsatser som eksempelvis grøn omstilling og udvikling af vores idræts- og kulturområde,« siger borgmester Frands Fischer.

Ambitiøst anlægsprogram

Udover at der afsættes historisk mange penge til de store driftsområder, har Skanderborg Kommune et af landets største anlægsbudgetter set i forhold til kommunens størrelse.

Forligskredsen har afsat 1,8 mia. kr. til at bygge daginstitutioner, skoler, plejecentre, idrætsfaciliteter etc. for over de næste ti år. Alene frem til 2025 er der afsat 1,1 mia. kr. til at bygge nyt for.

Partierne bag Budget 2022-2025 er enige om at finansiere byggeaktiviteterne de næste fire år ved at bruge af kommunens kassebeholdning.

»Gode fysiske rammer er en forudsætning for, at vi kan levere en god kommunal service til vores børn, unge og ældre. Vi har valgt at prioritere et stort anlægsbudget i de kommende år som en investering i fremtiden. Selvom vi trækker på kassebeholdningen i en periode, er den økonomiske målsætning om en beholdning på mindst 3.000 kr. pr. borger opfyldt i næsten hele budgetperioden,« siger Frands Fischer.

Beregninger viser, at kassebeholdningen vil vokse igen fra 2028, blandt andet på grund af faldende afdrag på lån, som Skanderborg Kommune har optaget.

Syv langsigtede strategispor

Udover at styrke de store velfærdsområder rummer Budgetforliget også syv langsigtede strategispor:
• Kvalitet i dagtilbud og skoler,
• Grøn omstilling,
• Udvikling af idræt og kultur,
• Nye aktiviteter og tilbud på Sølund,
• Dialogen med landsbyer og byer,
• Ældreplejen og plejeboligkapaciteten samt
• Rekruttering og fastholdelse.

Nogle af de konkrete indsatser i aftalen handler om:

At styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Skanderborg Kommune. På grund af den demografiske udvikling vil der især blive mangel på arbejdskraft på de store velfærdsområder, f.eks. pædagoger, pædagogiske assistenter, lærere og SOSU'er. Forligskredsen har afsat 3 mio. kr. over de næste tre år til at få analyseret udfordringen og få lavet en samlet strategi og handleplan for rekruttering og fastholdelse i Skanderborg Kommune.

At styrke den grønne trafik. Puljen til cykelstier øges. Forligskredsen er enige om at prioritere penge til cykelstier. Der er samlet afsat over 45 mio. kr. til cykelstier i perioden fra 2022 til 2025. Den generelle pulje til cykelstier er forøget med 2,5 mio. årligt fra 2024 til 2031, således at der fra 2026 er afsat 10 mio. kr. årligt.

At styrke den bynære skovrejsning. Overskydende anlægsmidler fra Anebjergprojektet, i alt ca. 13 mio. kr., skal anvendes til andre skovrejsningsprojekter - i første omgang i og omkring Hørning.

At løfte den grønne omstilling sammen med lokalsamfund og erhvervsliv. Forligskredsen ønsker at fremme samarbejdet med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer omkring klima, bæredygtighed og den grønne omstilling. Det kan f.eks. ske via Fremtidsforum, hvis formål er at finde nye fælles løsninger på morgendagens udfordringer.

At styrke mulighederne for idræt. Der er afsat 10 mio. kr. til at opføre en ny hal ved Hørning Idrætscenter. Plangrundlaget er på plads, og arbejdet kan igangsættes. Det er en forudsætning, at Hørning Idrætscenter finansierer driften af den ekstra hal inden for det nuværende lokale- og driftstilskud.

At modernisere eksisterende skoler og dagtilbud. Der er afsat 14 mio. kr. i 2024 og 2025 samt 20 mio. kr. årligt fra 2026 og frem til vedligehold og modernisering af kommunens skoler.

At styrke inklusionsindsatsen. Provenuet fra den nye struktur for skoler og dagtilbud, der stiger til 5,4 mio. kr. i 2026, skal anvendes til at styrke inklusionsindsatsen på børne- og ungeområdet.

Aftalen bliver endeligt vedtaget på byrådsmødet onsdag den 29. september 2021.

Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-