Galten Vandværk vil etablere særskilt drifts- og administrationsselskab

Image
Galten Vandværks driftsleder Claus Hansen og bestyrelsesformand Kim Kusk Mortensen (th.) ved vandværkets boring øst for Galten ved Låsbyvej.

Som led i en fremtidssikring arbejder Galten Vandværk med en fornyet struktur. Samtidig har bestyrelsen fået tilknyttet personer med ekspertviden som suppleanter.

Ved Galten Vandværks generalforsamling i sidste uge diskuterede de fremmødte især Galten Vandværks overgang fra at være reguleret af konkurrencestyrelsen til ikke længere at være under regulering.

Den nye virkelighed og samarbejde med andre vandværker kalder imidlertid også på nytænkning angående selskabsstrukturen.

»Fra 1. januar 2022 er vi ude af regulering og dermed også af den skattepligt der følger med. Galten Vandværk udfører en del arbejde for de omliggende vandværker – dette arbejde er stadig skattepligtigt. Derfor arbejder vi lige nu på at oprette et drifts- og administrationsselskab hvor vores personale, biler, værktøj og lager flytter over og dette selskab kommer så til at udføre drift, administration, vedligehold og nyanlæg for både Galten Vandværk og alle de vandværker, vi samarbejder med,« fortæller bestyrelsesforman Kim Kusk Mortensen og tilføjer:

»Dette nye selskab bliver skattepligtigt, og vil afregne overfor de tilknyttede vandværker. Vi overvejer struktur og selskabsform, og om vi skal være eneejere eller om vores samarbejdspartnere kan have en ejerandel.«

Suppleanter med ekspertviden

Denne nye struktur et led i den fornyelse og fremtidssikring man er i gang med i Galten Vandværk.

Kim Frandsen, Klaus Hansen og Michael Østergaard blev genvalgt til bestyrelsen.

Desuden valgte man geolog Tillie Marlene Madsen og ingeniør Loren Ramsey som suppleanter til bestyrelsen.

Tillie Marlene Madsen arbejder i Miljøstyrelsens grundvandskortlægning og Loren Ramsey er en af landets eksperter i udvikling af vandværker og er ansat i VIA i Horsens.

»Suppleanterne deltager i ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 25. august 2021

Del på
Berger Optik

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-