Borgermøder om jernbane trak folk af huse

Image
Op mod 150 borgere deltog i torsdags i et borgermøde i AVK-hallen. Næsten lige så mange deltog i et tilsvarende møde i Harlev ugen forinden.

Stor interesse for en eventuelt kommende jernbane mellem Århus og Silkeborg via Galten.

Cirka 125 mødte forrige onsdag frem i Harlev Idræts- & Kulturcenter, og lidt flere i torsdags i AVK-hallen på Klank for at høre nærmere om planerne for en jernbanelinje mellem Århus og Silkeborg – i store træk langs Herningmotorvejens forløb.

Møderne flugter med den aktuelle høringsperiode, der løber til den 16. oktober.

Ved møderne redegjorde Banedanmark for præmisserne for det pågående arbejde, der skal munde ud i en indstilling til politikerne på Christiansborg.

Den aktuelle høring – benævnt som idéfasehøringen – har sigte på at indhente forslag, der kan indgå i det videre arbejde.

Et kildent punkt var som forventeligt antallet af stationer, og placeringen heraf, i lokalområdet. Her indgår en station ved Galten i planerne. Det gør derimod hverken Låsby eller Harlev. Dette til trods for at der er tale om to vækstområder som med al logik vil have store fordele ved at få stoppesteder på en kommende jernbanelinje. Dette vil i givet fald også forlænge rejsetiden mellem Århus og Silkeborg. Hvert ekstra stop anslås at "koste" to minutter.

Det anslås at komme til at tage 12 minutter at køre fra Galten til Århus og 14 minutter fra Galten til Silkeborg. Der arbejdes med to tog hver vej pr. time. Sammenlignet med den nuværende togstrækning via Ry vil en ny direkte linje mellem Århus og Silkeborg kunne forkorte rejsetiden med 14 minutter, forudsat at toget kun stopper ved Galten.

Fokus på stationsplacering

Efter oplægget fra Banedanmark var ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 5. oktober 2022

Del på
Berger Optik

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-