Bogen om Borum - hele historien

Image
Peter Poulsen, tidligere journalist ved Århus Stiftstidende og tidligere lokomotivfører, nu pensionist, biavler og lokalhistoriker, har skrevet Bogen om Borum - hele historien, som udkommer 24. september ved en sammenkomst i Borum Forsamlingshus. Her er han fotograferet, mens sidste hånd blev lagt på den nye udgivelse. Foto: Dan Hune.

For første gang nogensinde udkommer der nu en bog om landsbysamfundet Borum. Endda en grundig sag på over 600 sider og med flere end 400 billeder.

Peter Poulsen, der har skrevet Bogen om Borum, har valgt at give den undertitlen Hele historien.

For i princippet var der sådan set ikke noget, der ikke skulle med, fortæller han.

Her er nogle af emnerne: Foreningslivet, landbruget, kirken, kroen, forsamlingshuset, håndværkerne, alle butikkerne, fattigforsorgen, mejeriet, dialekten, musikken, navnene, skovene, trafikken, skolerne, bronzealderen, modstandsbevægelsen, borgerforeningen, vandmøllen, udgangspunktet, husene, traditionerne, herredsfogeden, festivalen, skovene, bybranden, præsterne, motorvejene, vandværket, vejene, stierne, frysehuset - og meget mere.

Fortællingerne rækker helt frem til 2023, men de begynder med istiden, naturen og de allerførste mennesker i sten- og bronzealderen.

Nok at skrive om

Nogen vil sikkert spørge, om Borum nu også er interessant nok til en bog. Eller hvorfor byen er interessant nok?

»Der er både en meget rig historie og en sprællevende nutid med masser af aktivitet i landsbysamfundet, så der har været nok at skrive om,« siger Peter Poulsen og underbygger:

»Borum var tidligere en af de vigtigste landsbyer i Østjylland. Landevejen mellem kongens borge Skanderborg og Dronningborg (Randers) krydsede her den ældgamle vej mellem Viborg og Århus. Trætte kuske og ryttere mødtes, skiftede heste og styrkede sig i Borum Kro, den senere købmandsgård,« konstaterer forfatteren.

»Allerede i bronzealderen var Borum et centrum, hvad de enestående fund fra Borum Eshøj vidner om. Herredsfogeden og senere politibetjenten for hele Framlev Herred (Galten, Skovby, Storing, Stjær, Harlev, Framlev, Borum, Skivholme, Sjelle og Skjørring) befandt sig som noget naturligt i Borum. Senere kom der butikker og håndværk i næsten alle huse,« påpeger Peter Poulsen.

»I dag præges Borum af et rigt foreningsliv med utallige aktiviteter. Der er gode mødesteder i forsamlingshuset, kirken, Kringlen, på legepladsen og senest Udgangspunktet. Hvert af dem har i øvrigt også en interessant historie, der selvfølgelig er med.«

At aktivt valg

Selv er han årgang 1954, uddannet som journalist og lokomotivfører ...   nj

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 20. september 2023

Del på
Berger Optik

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-