Ældre- og handicap-området i Skanderborg Kommune er hårdt presset af Corona-situationen

Image
Corona-situationen presser Skanderborg Kommune så hårdt, at der både kan blive behov for drosle ned for nogle af de sociale hverdagsaktiviteter, som foregår på botilbud og plejecentre, og for eventuelt at sænke rengøringsniveauet i den kommende tid.

Hen over jul og ind i det nye år kan det blive nødvendigt at drosle ned på ”kan-opgaver” samt at bede administrative medarbejdere i Skanderborg Kommune om at bistå med hjælp til udvalgte opgaver.

Smittet og karantæneramt plejepersonale, som ikke kan komme på arbejde, øgede krav om test af sundhedspersonale samt flere ressourcer til pasning og pleje af ældre, som er smittet med Covid-19. Det er nogle af de forhold, som lige nu presser ældre- og handicap-området.

Presset er så stort, at der både kan blive behov for drosle ned for nogle af de sociale hverdagsaktiviteter, som foregår på kommunens botilbud og plejecentre og for eventuelt at sænke rengøringsniveauet i den kommende tid.

»Lige nu er ældre- og handicap-området så presset på personalemangel, at vi reelt har vanskeligt ved at holde det serviceniveau, vi egentlig har lovet vores borgere. Vi kan komme ud i en situation hen over julen, hvor vi skal prioritere mellem kan- og skal-opgaver,« fortæller borgmester Frands Fischer.

Hjælp til udvalgte opgaver

Situationen gør, at der kan blive brug for at hente medarbejdere ind fra andre dele af kommunen til at hjælpe med at løse udvalgte opgaver.

Lige nu er vurderingen, at det kan blive nødvendigt at disponere personale til nogle af støttefunktionerne på ældre- og handicapområdet f.eks. test-podning og plejeopgaver.

Allerede nu bistår administrativt personale fra borgerservice, økonomiafdelingen og byrådssekretariatet med at lave registreringsarbejde i forbindelse med Covid-19-test af sundhedspersonalet på ældreområdet.

»Det er positivt at opleve, hvordan forskellige personalegrupper træder til og tilbyder hjælp til test af vores sundhedspersonale,« fortæller koncernchef for Ældre og Handicap-området Lis Kaastrup.

Velvilje fra medarbejdere

I foråret under smitteudbruddets første bølge indgik KL på kommunernes vegne en fælleserklæring med de faglige organisationer, som giver mulighed for at flytte personale til andre funktioner.

Skanderborg Kommune har genindført den ordning, og den øverste kriseledelse arbejder blandt andet sammen med de faglige organisationer og tillidsrepræsentanter på at finde en løsning på de personalemæssige udfordringer, som krisen skaber.

Kommunens hovedsamarbejdsudvalg er ligeledes indkaldt til ekstraordinært møde for en orientering om situationen.

»Det er en yderst kritisk situation, som ældre- og handicap-området står i lige nu, og der kan blive brug for at flytte medarbejderressourcer i den kommende tid, hvis smittetrykket ikke falder, og situationen bedres. Situationen bliver ikke mindre kritisk af, at jul og nytår står for døren, men jeg glæder mig over, at vi har oplevet stor velvilje fra medarbejderne i forhold til at få det her til at fungere bedst muligt,« fortæller borgmester Frands Fischer, der også er formand for kriseledelsen.

Det store antal smittede særligt på plejecentret Fællesskabets hus i Ry fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at indføre besøgsrestriktioner for samtlige plejecentre og bosteder i Skanderborg Kommune i begyndelsen af december. Restriktionerne betyder, at kun de allernærmeste kan besøge beboerne. Restriktionerne gælder, indtil Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at de er ophævet.

Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-