Lokale virksomheder roser Skanderborg Kommunes grønne ambitioner

Image
Fælleden. Foto: Skanderborg Kommune

Skanderborg Byråd opfordres til at vedtage en politik om, at alle folkeskoleelever skal i erhvervspraktik.

I Skanderborg skal kommunens bygninger energirenoveres, og både byggejord og byggematerialer genbruges. De lokale håndværksvirksomheder glæder sig over kommunens fokus på genbrug og energirigtige bygninger, men efterlyser, at kommunen gør en større indsats for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

I år har Skanderborg. Kommune fremrykket anlægsinvesteringer for 35 mio.kr., og i 2021 og årene fremover er der budgetteret med 125 mio. kr. om året til nybyggeri, renoveringer og veje. En stor del af pengene skal bruges på energirenovering, og nye bygninger skal bygges bæredygtigt.

»I Skanderborg Kommune har vi en ambition om, at vi vil være CO2-neutrale i 2025, og det kræver, at vi renoverer vores bygninger, så vi ikke fyrer for gråspurvene. Men til de grønne ambitioner hører også, at vi vil være bæredygtige og ikke bruge flere ressourcer end nødvendigt. Derfor vil vi genbruge byggematerialer og byggejord,« siger borgmesterFrands Fischer.

De lokale bygge- og anlægsvirksomheder glæder sig over kommunens grønne ambitioner, som fik ros på det årlige dialogmøde mellem DI Dansk Byggeri Østjylland og Skanderborg Kommune.

»Det er vigtigt, at kommunerne og andre offentlige virksomheder går foran og viser den grønne vej. Det er med til at udvikle markedet og fremme den grønne omstilling. Fokus på grønne byggerier og energirenovering er også noget, som på sigt kan være med til at spare penge på kommunens driftsbudget,« siger næstformand for DI Dansk Byggeri Østjylland Peter Nordheim.

Men det er ikke nok at satse på grønne løsninger. De lokale virksomheder efterlyser et større fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse efter folkeskolen er faldet fra 20 procent til 16,6 procent.

»Vores virksomheder kommer til at mangle faglært arbejdskraft i nær fremtid, og hvis de skal kunne finde nye medarbejdere i nærområdet, så er det vigtigt, at flere unge i Skanderborg Kommune vælger en erhvervsuddannelse,« siger Peter Nordheim fra DI Dansk Byggeri Østjylland.

Derfor opfordrer de byrådet til at vedtage en politik om, at alle folkeskoleelever skal i erhvervspraktik.

»En stor del af vores ældste skoleelever kommer allerede i praktik i dag i lokale virksomheder. Men vi er i kommunen i gang med at lave en koordineret indsats på folkeskoleområdet, og en styrket erhvervspraktik er en vigtig del i forhold til at give de unge mulighed for at finde den ungdomsuddannelse, der passer bedst til dem. Derfor vil vi se på muligheden for at sikre, at alle unge får mulighed for at komme ud i en lokal virksomhed. I begyndelsen af det nye år tager Undervisnings- og børneudvalget fat på det arbejde,« siger borgmester Frands Fischer.

Læs Galten Folkeblad 25. november 2020

Del på
Kate

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-