Stor måling af helbred og kronisk sygdom i Region Midtjylland

Image
Forskergruppen bag "Helbred i Midt". Forrest fra venstre: Kasper Norman og Annelli Sandbæk. Bagerst fra venstre: Else-Marie Dalsgaard og Lasse Bjerg Hansen. »Med undersøgelsen forventer vi at få en bredere forståelse for, hvad der fylder i et liv med kronisk sygdom. Den viden skal vi tage med ombord, når vi skal hjælpe den enkelte borger med kronisk sygdom med at få et godt liv,« siger Annelli Sandbæk, enhedschef ved Steno Diabetes Center Aarhus. Foto: Claus Hastrup, Steno Diabetes Center Aarhus.

Mere end 90.000 borgere i Region Midtjylland er inviteret til at deltage i et stort forskningsprojekt om helbred og kronisk sygdom. Et spørgeskema udsendt af Danmarks Statistik på vegne af Steno Diabetes Center Aarhus skal give ny viden om, hvad kronisk sygdom betyder for den enkeltes liv. Målet er bedre og mere målrettet forebyggelse og behandling.

Diabetes, hjertesygdom og KOL. De fleste kender nogle, der har en kronisk sygdom. Faktisk lever 2 ud af 3 voksne midtjyder med en eller flere kroniske sygdomme.

Mens nogle ikke oplever de store gener i hverdagen, er andre stærkt belastet af deres sygdom.

- Vi ved, at mange har kronisk sygdom, men vi ved ikke ret meget om, hvordan det påvirker den enkeltes liv og hverdag. Det skal vi blive klogere på, hvis vi skal blive bedre til at hjælpe borgere med kronisk sygdom, siger Annelli Sandbæk, enhedschef ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus Universitetshospital.

Derfor inviterer Steno Diabetes Center Aarhus nu cirka 90.800 borgere over 18 år i Region Midtjylland til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om deres fysiske og psykiske helbred.

Mange svar giver værdifuld viden

Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet "Helbred i Midt", som skal bidrage til at forbedre den måde, vi opsporer og behandler kroniske sygdomme og forebygger følgerne af dem.

Det er den hidtil største måling i Region Midtjylland af, hvordan det opleves at leve med kronisk sygdom.

- Hvis vi skal forstå, hvordan det er at leve med kronisk sygdom, skal vi også vide noget om, hvordan det er at leve uden. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt - både med og uden kendt sygdom - svarer på spørgeskemaet, siger Annelli Sandbæk.

Bedre og mere målrettet hjælp

Den nye viden fra undersøgelsen skal gives videre til behandlere i almen praksis, i kommuner og på hospitaler - og derigennem komme borgere med kronisk sygdom til gavn.

- Vi skal klæde behandlere på til endnu bedre at forstå, hvad borgere med kronisk sygdom har brug for hjælp til. På den måde kan vi målrette vores indsats og udvikle relevante behandlingstilbud til den enkelte borger, siger Annelli Sandbæk og afslutter:

- Med undersøgelsen forventer vi at få en bredere forståelse for, hvad der fylder i et liv med kronisk sygdom. Den viden skal vi tage med ombord, når vi skal hjælpe den enkelte borger med kronisk sygdom med at få et godt liv.

 

Fakta: Hvad er kronisk sygdom?

En kronisk sygdom er en langvarig sygdom eller et sygdomsforløb, som udvikler sig langsomt. Kronisk sygdom kan være karakteriseret ved:
· at tilstanden er vedvarende
· at sygdommen har blivende følger
· at der er forandringer, som ikke kan bedres
· at der er behov for rehabilitering
· at der er behov for langvarig behandling eller pleje.

Fakta: 2 ud af 3 voksne i Region Midtjylland lever med kronisk sygdom

I Region Midtjylland lever 2 ud af 3 voksne borgere med en eller flere kroniske sygdomme. Eksempelvis har:
· Ca. 53.000 diabetes
· Ca. 70.000 astma
· Ca. 44.000 KOL
· Ca. 60.000 leddegigt
· Ca. 199.000 slidgigt
· Ca. 135.000 diskusprolaps og andre rygsygdomme
· Ca. 41.000 knogleskørhed
· Ca. 177.000 forhøjet blodtryk
· Ca. 30.000 blodprop i hjertet eller blodprop/hjerneblødning i hovedet
· Ca. 30.000 kræft
· Ca. 150.000 migræne

(Kilde: "Hvordan har du det? 2017", Defactum, Region Midtjylland).

 

Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-