Skanderborg Kommune: Uændret skolestruktur vil koste over 800 mio. kr. alene til nyt byggeri

Image

Over de næste 15 år bliver der 2000 ekstra skolebørn i Skanderborg Kommune. Hvis ikke de folkevalgte ændrer skolestrukturen og udnytter bygningsmassen bedre, bliver det en dyr omgang. Det viser nye beregninger, ifølge Skanderborg Kommune.

Undervisnings- og Børneudvalget har nu fået beregningerne på det såkaldte nul-scenarie, der sætter kroner og øre på udgiften, hvis politikerne ikke ændrer på den nuværende skolestruktur.

Regningen vil løbe op i minimum 800 mio. kr., hvis kommunen skal "bygge sig ud af" udfordringen med de mange nye elever over de kommende år. Prognoserne siger, at der bliver 2000 flere skoleelever over de kommende 15 år. Det svarer til 25 procent flere skoleelever i kommunen end der er i dag.

Væksten er skævt fordelt over kommunen. Nogle steder ser elevtallet ud til at stagnere, eller måske ligefrem gå lidt tilbage. Andre steder vokser elevtallet massivt, f.eks. i Ry og Låsby. Derfor bliver det nødvendigt at udbygge de eksisterende skoler med nye klasselokaler og fællesfaciliteter, der kan rumme børnene.

Især i Ry, Låsby og Galten vil det være en udfordring at udbygge de eksisterende skoler med den nødvendige kapacitet.

Omvendt vil der være skoler i kommunen, som har overskydende plads, der ikke bliver udnyttet, hvis strukturen bevares.

Tvunget til handling

Det såkaldte nul-scenarie bygger på, at de nuværende skoledistrikter med 18 folkeskoler og 5 specialtilbud.

»Beregningerne viser med al tydelighed, at vi er tvunget til at udnytte vores bygningsmasse langt bedre, end vi gør i dag. Hvis ikke vi gør noget, risikerer vi, at alt for mange penge bliver bundet i mursten. Det er der ingen børn, der bliver klogere eller dygtigere af. Derfor skal vi udnytte den kapacitet, vi har, på en smartere måde. Derudover vil det blive nødvendigt at udbygge nyt,« fortæller formand for Undervisnings- og Børneudvalget Trine Frengler (S).

Udvalget afventer beregninger på ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 12. februar 2020

M

Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block