Så blev sløjfen bundet på 'Båndet"

Image
To af de frivillige, Bendt Nielsen og Erik Korr Johansen sikrer at en af rutemarkørerne står lodret.

Mange års arbejde med at etablere en natursti, kaldet 'Båndet', der strækker sig 9,7 km igennem den nordlige del af Skanderborg kommune er nu fuldført.

I fredags gravede frivillige de sidste pæle med henvisninger til ruten ned, og ryddede noget krat, således at hele ruten nu er farbar for borgere iført "fornuftigt fodtøj".

Samtidig blev der monteret informationstavler og retnings-pile, så de gående kan finde vej i henhold til sporfolderen som i uddrag er gengivet hosstående.

»Det har været en meget lang proces fra de første snakke i 2014 og frem til vi nu kan melde færdig,« siger Karen Lindemann fra Projektforum Galten-Skovby, som har været tovholder for projektet med talrige bidragydere.

Hun uddyber om tankegodset:

»Det har været et projekt med rigtig meget "gær". Den ene idé har afløst den næste. Hele ideen var at vi ville give de gående mere viden om det område vi bor i, og de mange spændende historier der er i området,« siger Karen Lindemann.

»Det blev også til tanker om gåture i området fra Torvet over Svaneparken og aftaler med tre lodsejere om at gå på deres markvej til Vestermarksvej, hvorfra man så kunne gå enten nord eller syd og derfra tilbage til Galten. «

Tingene udviklede sig

Siden blev områdets skoler inddraget, og der blev lavet aftaler om "skolespor". Kirkerne blev inddraget og de udviklede konceptet med Pilgrimsstenene på strækningen mellem kirkerne i Skovby og Galten.

»Forsyningen meddelte, at de ville lave et projekt med Tinbæksøen, hvorfor det blev naturligt at få lavet Bålhytte (Jutlander Hytten) og fire sheltere, så skolerne kan lave undervisning med Skovbyskoven og Tinbæksøen. Samtidig bruges området til overnatninger og til hygge i dagtimerne,« fortæller Karen Lindemann.

»Endelig kom udviklingen med vest. Vi har et utroligt smukt område, som mange slet ikke kender til. Ved meget velvilje fra tre lokale lodsejere, har vi nu fået det lavet så en del af sporet, giver mulighed for at komme tæt på Ådalen og Hammelbanens gamle traché. Midt i det dukkede den gamle viadukt over Stovsto bæk op, og da vi fik en sponsor til at betale en ny bro, står vi nu med en nyopført bro. Ikke en genfunden bro, men en genopført bro,« siger Karen Lindemann.

Ved den nye bro over Stovsto bæk, tæt på hvor der i sin tid fandtes et Åsbækbro trinbræt til Hammelbanen, er der nu muligt for vandrerne at se de store granitsten, der udgjorde fløjmurene, der bar den oprindelige viadukt for Hammelbanen, der blev nedlagt i 1956.

Mange gode kræfter har bidraget

Op til sommerferien blev der anlagt en ny sti nord for den nuværende ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 29. juli 2020

Del på
SB

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block