Organisationsændringer hos AVK: Niels Aage Kjær skifter rolle fra CEO til bestyrelsesformand

Image
Niels Aage Kjær, som har været CEO for AVK-koncernen i mere end 53 år, har valgt at træde tilbage som CEO for i stedet tiltræde rollen som bestyrelsesformand i AVK Holding. Foto: Casper Dalhoff

Efter 53 år som administrerende direktør er Niels Aage Kjær trådt tilbage. Han tiltræder i stedet rollen som bestyrelsesformand i AVK Holding.

Carsten Fode, som har været formand for AVK Holdings bestyrelse, fortsætter som bestyrelsesmedlem i AVK Holding. Søren Østergaard Sørensen udpeges som executive advisor for bestyrelsesformanden for AVK Holding.

Der er dannet et Group Executive Board, som får det overordnede ansvar for AVK-koncernen, og som har følgende medlemmer: CFO, Lars Kudsk, COO, Bo Johansen, og CTO, Søren Kjær, Group Director AVK Water, Morten Sæderup Nielsen, Group Director AVK Advanced Manufacturing, Jacob Kjær, Group Director AVK Industrial, Finn Langballe, Sales Excellence & Marketing Director, Anne-Mette Kjær, og Communication, Learning & Leadership Director, Pernille Kjær.

Planlagt generationsskifte

Ovenstående ændringer er en del af et planlagt generationsskifte i AVK-koncernens øverste ledelse, og man er i virksomheden glade for, at organisationsstrukturen er på plads for at sikre den fremtidige positive udvikling.

»Jeg er overbevist om, at den nye struktur vil gøre AVK i stand til at tage det næste skridt ind i fremtiden og levere på de strategiske mål, der er sat for de kommende år,« siger Niels Aage Kjær.

Organisationsændringerne blev præsenteret på bestyrelsesmøde for AVK Holding den 28. september 2023 og trådte i kraft pr. 1. oktober 2023.

Læs Galten Folkeblad 4. oktober 2023

Del på
Fri BikeShop Galten

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-