Omfattende skader efter skybrud i sidste uge

Image
Det var et sørgeligt syn at se den nyligt renoverede cykelsti mellem Stjær og Storring, da regnvejret var ophørt. Adskillige steder var op mod en halv meter sand og jord skyllet bort og asfalten lå tilbage som flager.

Tirsdag d. 3. oktober 2023 er en dag, der ikke glemmes foreløbig for sit vejrlig.

Rundt om i lokalområdet faldt der så meget vand at kloakeringen måtte give fortabt foruden  at store mængder jord og grus løb af markerne og endte som mudderophobning på veje og ved private boliger.

Flere steder i Folkebladets udgivelsesområde var skaderne så omfattende, at borgere er henvist til genhusning i adskillige måneder inden boligerne atter er beboelige.

Også i det offentlige rum satte de voldsomme regnmængder sig hærgende spor. Skanderborg Kommunes entreprenørafdeling havde således travlt med at komme til undsætning i det omfang at det var muligt.

»Stort set alle steder med lukkede veje og tunneller er åbnet igen, men vi kører stadig og fjerner grus fra veje og stier,« fortalte Jens-Erik Dengsøe, entreprenørchef ved Skanderborg Kommune to døgn efter det voldsomme regnvejr.

Desuden havde entreprenørafdelingen i rigt mål været ude for at sætte afspærringer og skilte op i bestræbelserne på at forebygge skader og ulykker som følge af vandmængdernes hærgen.

»Heldigvis er borgerne meget forstående og hjælper med at give os et praj. Vi satser på, at der er styr på det meste inden weekenden,« lød det torsdag eftermiddag.

Cykelsti undermineret

Specifikt for cykelstien mellem Storring og Stjær kommer reetableringen imidlertid til at have lange udsigter. Her har vandet skyllet så store mængder sand væk, at asfalten enten er sunket sammen eller svæver frit i luften på flere strækninger i det kuperede terræn mellem de to byer.

»Der er tre steder i kommunen hvor cykelstier er blevet undermineret. Her er vi ude at besigtige og skal vurdere, om der skal anlægges helt nye stier,« siger Jens-Erik Dengsøe.

Han tør derfor ikke give noget bud på, hvornår der igen vil kunne cykles på stien mellem Stjær og Storring.

»Det har jeg ikke noget bud på. Der forestår en stor opgave med at fjerne asfalt og bygge op fra bunden igen. Vi kigger formentlig ind i et større renoveringsarbejde,« siger Jens-Erik Dengsøe og konstaterer, at det er dobbelt ærgerligt med strækningen Storring-Stjær fordi ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 11. oktober 2023

Del på
Berger Optik

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-