Nyt projektforum vil videreudvikle Galten-Skovby

Image
Nyt projektforum vil videreudvikle  Galten-Skovby
Lars Hoppe, Skovby, er blandt initiativtagerne til Projektforum Galten-Skovby. Projektet udspringer af en arbejdsgruppe om grønt friluftsliv. Arrangørerne håber at der er basis for at danne flere projektgrupper omkring en række andre temaer med det mål at videreudvikle Galten-Skovby-området i et parløb mellem enkeltpersoner, foreninger og virksomheder.
Gode lokale kræfter skal mobiliseres i arbejdet med at forme og realisere nye projekter i Galten-Skovby. Sigtet er at få området til at blomstre.
»Hvordan skal Galten-Skovby udvikle sig, og hvilket projekt vil du gerne være med til puste liv i?«
Sådan spørger initiativtagerne i et nyt udviklingsprojekt kaldet 'Projektforum Galten-Skovby'.
Håbet er at enkeltpersoner, foreninger og virksomheder i et parløb kan bidrage til at videreudvikle Galten-Skovby.
Tankerne præsenteres på et offentligt bymøde, arrangeret af Skanderborg Kommune til afholdelse onsdag den 22. februar hos AVK på Bizonvej i Skovby.
Trænger til et skub
Det nye projektforum tager afsæt i et borgermøde i efteråret 2010. Her blev der, på kommunalt initiativ, nedsat en projektgruppe, der skulle arbejde selvstændigt og uafhængigt af Skanderborg kommune med ideer til at udvikle rammerne for det lokale friluftsliv. Det førte til etablering af 'Projektgruppen for grønt friluftsliv', der siden har holdt møder og udarbejdet en række spændende projekter som beskrevet i hosstående artikel. Og nogle af ideerne er allerede på vej til at blive realiseret.
En rigdom af forskellige projekter
Men gruppens deltagere håber, at der parallelt med deres arbejde, kan etableres en række andre grupper med specifikke interessefelter.
- Galten-Skovby trænger til at få et skub på en række områder i bestræbelserne på i endnu højere grad at blive stedet "hvor det gode liv leves", siger Lars Hoppe fra initiativgruppen, der tæller ni personer fra Galten og Skovby.
Han og de øvrige medlemmer i gruppen har en vision om, at Galten-Skovby skal blomstre i et samspil mellem lokale foreninger, initiativrige borgere og erhvervslivet. Det skal gerne udmønte sig i en rigdom af forskellige projekter og arrangementer, der hver især og tilsammen gør Galten-Skovby til stedet ”hvor det gode liv leves”.
Område med mange engagerede
Det er gruppens fornemmelse, at der i lokalområdet er mange borgere, der gør sig tanker om lokale indsatsområder.
- Det er mit indtryk, at der er et stort engagement her, både i kraft af trivslen i foreningslivet og den store forældreopbakning i institutioner og skoler, siger Lars Hoppe og tilføjer: 
- Vi håber at folk byder ind, hvis de har noget, de brænder for. De kan melde sig til konkrete projekter eller områder. Vi har på ingen måde tænkt os at sætte en afgrænsning. Vi vil egentlig bare gerne have, at der sker noget liv og udvikling i området. Og vi vil gerne hjælpe ideerne på vej.
Gruppen tilbyder sig således som igangsættere for andre projektgrupper med forskellige interessefelter. Tanken er, at disse grupper herefter fortsætter arbejdet mod et specifikt mål i udviklingen af Galten-Skovby. 
Lader sig ikke hæmme af knappe midler
- Potentialet i projektforumet er, at vi får sat nogle ting i gang, der ikke bare bliver til overordnede planer. Samtidig er det nemmere at søge midler og få et projekt gennemført, hvis man har en formel ramme at henvise til.
- Vi forventer ikke, at der bare kommer en pengestrøm fra kommunen. Vi skal også søge midler udefra og få erhvervslivet med. Selvom der er knappe midler, lykkes det ofte at få stablet tingene på benene, viser erfaringen mange steder. Så man skal ikke lade sig hæmme af, at man ikke lige står med en stor pose penge til at starte med, er Lars Hoppes holdning.
Initiativtagerne bag Projektforum Galten Skovby håber, at en række borgere allerede ved bymødet den 22. februar vil byde ind med ideer til projekter og tilmelde sig projektgrupper. I løbet af marts indkaldes der til det første møde. 
Læs mere i Galten Folkeblad tirsdag d. 14. februar 2012

Del på

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-