Ny pulje skal hjælpe landsbyer med at afdække muligheder for fælles varmeløsninger

Image
Foto: Roman Babakin/Colourbox

Skanderborg Kommune opretter en pulje, så landsbyer uden fjernvarme kan få en håndsrækning til at afskaffe gas- og oliefyr.

Skanderborg Byråd har afsat 800.000 kr. som skal hjælpe fælles varmeløsninger på vej i landsbyerne.

En række landsbyer i kommunen, som ikke kan få fjernvarme fra de eksisterende fjernvarmeværker, arbejder aktivt for at etablere en lokal fælles varmeløsning som erstatning for deres nuværende og individuelle forsyning med naturgas, olie, biomasse eller varmepumper.

Det kræver en del undersøgelser og konsulenthjælp i den indledende fase og kan være bekosteligt. Derfor har Byrådet lavet en pulje på 800.000 kr., som kan søges af landsbyerne, så de får mulighed for at tage skridtet mod en grønnere fremtid.

Målet i Skanderborg Kommunes strategiske varmeplan er overgang til 100 % vedvarende og bæredygtig energi inden 2030.

»Vi har sat et ambitiøst mål. Initiativet her skal støtte fælles lokale projekter uden for de traditionelle fjernvarmeområder til eksempelvis at få grønne løsninger som nærvarme eller termonet,« siger Claus Leick, formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget.

Den nye pulje bliver finansieret af en del af de midler, som Skanderborg Kommune har modtaget af Staten for at udbrede grønnere varmeforsyning.

Max. 150.000 kr. pr. by

Ansøgninger til puljen vurderes individuelt, og der tildeles støtte ud fra en helhedsvurdering af bl.a.:

• Relevans og effekt samt at der mindst 30 boliger med olie- eller naturgas involveret.
• Aktiv lokal arbejdsgruppe, som repræsenterer lokalområdet.
• Lokal opbakning er undersøgt.

Puljen dækker den indledende screening for varmeforsyningsmuligheder med 100%.

Øvrige forhold dækkes med 50%. De resterende 50% kan komme fra andres puljer og/eller frivillige timer á 100 kr. Man kan søge til et led i processen ad gangen. Den enkelte landsby kan max. få 150.000 kr. i alt.

Der kan ansøges løbende. Ansøgning sendes til groenomstilling@skanderborg.dk.

Læs Galten Folkeblad 7. februar 2024

Del på
John Frandsen

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-