Lokale elever skal på Folketingets talerstol

Image
Seks elever fra 9.c. på Skovbyskolen skal 30. januar deltage i Ungdomsparlamentsdagen og fra Folketingets talerstol argumentere for forslag vedrørende gratis psykologhjælp og plantning af træer. Fra venstre ses: Oliver Givskov Jørgensen, Josephine Thorsnæs Nielsen, Sofie Juul Svendsen, Mathilde Sørensen Norn, Yvonne Gerstenberger og Sofie Pedersen.

Der venter seks elever fra 9.c. på Skovbyskolen en særlig oplevelse mandag d. 30. januar, når de deltage i Folketingets ungdomsparlamentsdag.

Eleverne fra 9.c. på Skovbyskolen er blevet udvalgt til at være blandt de 179 unge, der får mulighed for at være med til at sætte dagsordenen på Christiansborg, når de skal afløse Folketingets politikere på Folketingets ungdomsparlamentsdag mandag den 30. januar.

De i alt 179 elever – svarende til antallet af Folketingsmedlemmer – mødes på Christiansborg til UP-dagen for at diskutere og stemme om forslag til løsninger på samfundsproblemer, som de selv og andre elever har udarbejdet i undervisningen på deres skoler.

På UP-dagen i Folketinget skal de unge behandle deres forslag i udvalg, stille spørgsmål til ministre i spørgetiden, argumentere for deres sag fra Folketingets talerstol og stemme om udvalgte forslag i Folketingssalen – helt lige som hvis de var rigtige folketingspolitikere.

En enestående chance

Til slut overrækker Folketingets formand elevernes endeligt vedtagne forslag til en minister og til repræsentanter for de politiske ungdomspartier.

Folketinget inviterer hvert andet år alle 8.- og 9.-klasser fra skoler i Danmark, i Grønland og på Færøerne til at deltage i Ungdomsparlamentet. Det er et særligt tilrettelagt undervisningsforløb, hvor de unge får mulighed for at prøve kræfter med det arbejdende demokrati, og hvor de skal komme med løsninger på samfundsproblemer. Eleverne indsender deres forslag til Folketingets Administration, som udvælger 179 elever, der inviteres til at deltage i UP-dagen på Christiansborg.

UP-dagen er en enestående chance for de unge for at opleve Folketinget indefra og få mulighed for at gå i direkte dialog med både ministre og folketingsmedlemmer. Formålet er at give de unge en bedre forståelse for de demokratiske spilleregler og indsigt i Folketingets arbejde.

Psykologhjælp og træplantning

Forslagene fra Skovby-eleverne handler om gratis psykologhjælp, indsendt af Sofie Juul Svendsen, Josephine Thorsnæs Nielsen og Mathilde Sørensen Norn, samt om plantning af træer, indsendt af Sofie Pedersen, Yvonne Gerstenberger og Oliver Givskov Jørgensen.

Forslagene er udarbejdet af eleverne i forbindelse med samfundsfags-undervisningen på Skovbyskolen.

»Vi arbejdede med det i undervisningen i forbindelse med folketingsvalget. Her skulle eleverne komme med forslag,« fortæller samfundsfagslærer Michael Benjamin Kjær.

Han oplever, at eleverne udviser stor interesse for demokratiet og parlamentarismen.

»Eleverne har en masse ting, de gerne vil have ændret, og en holdning til mange ting, så jeg synes de har været meget interesserede,« siger læreren.

Bliver spændende

Om knapt to uger går turen så til Christiansborg.

»Vi glæder os. Det bliver spændende,« siger de seks elever samstemmende.

De har før været forbi Folketinget som led i en skoletur, men det bliver noget andet denne gang, når de skal argumentere for konkrete forslag.

»Vores forslag går på, at ...

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 18. januar 2023

Del på
SCU

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-