Krav om coronapas til alle Skanderborg Kommunes ansatte

Image

Økonomiudvalget i Skanderborg Kommune har besluttet, at alle kommunens ansatte skal vise gyldigt Coronapas, når de møder på arbejde.

På et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget onsdag d. 24. november besluttede medlemmerne at nytte den mulighed for at stille krav om forevisning af gyldigt Coronapas, som den kommende lovgivning giver.

Om beslutningen siger borgmester Frands Fischer:

»Vi har aktuelt en høj smitte både på landsplan og i Skanderborg Kommune, og jeg mener, at det kun er rimeligt, at vi som kommune går forrest i kampen mod Corona. Vi ved, at Coronapas er et af de mest effektive midler, vi har, til at holde smitten nede. Derfor stiller vi krav om, at man som medarbejder møder op med et gyldigt Coronapas, hvor man enten er vaccineret, testet for nyligt eller tidligere har været smittet.«

Kommunaldirektør Lars Clement siger:

»Vi har en forpligtelse til at beskytte vores udsatte og ældre borgere, og vi stiller jo også krav om Coronapas til besøgende på plejehjem og bosteder. Derfor giver det god mening, at vi også kræver det af vores medarbejdere på de områder.

På vores skoler og daginstitutioner er problemstillingen en anden. Her handler det om, at vi skal undgå, at lærere og pædagoger bringer smitte fra børnene videre ud i samfundet. Når vi har valgt, at kravet skal gælde for alle medarbejdere – også det administrative personale – så handler det om at gøre det ens for alle, så vi undgår situationer, hvor vi skal sidde og detailplanlægge, hvilke medarbejdergrupper der er omfattet, og hvem der ikke behøver passet.«

Økonomiudvalget har bedt direktionen om at udmønte beslutningen i samarbejde med kommunens HovedMED-udvalg.

Kravet om Coronapas evalueres ved det kommende møde i Økonomiudvalget onsdag den 8. december 2021.

Del på
SuperBrugsen Galten

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-