AVK opnår det hidtil bedste resultat

Image
Niels Aage Kjær, adm. direktør AVK.

På trods af COVID-19's negative effekt kan AVK-koncernen med regnskabet for 2019-2020 præsentere sit hidtil bedste resultat.

Medvirkende hertil er, at det i stort omfang er lykkedes at holde alle koncernens selskaber i drift, ligesom koncernens forsyningskæde har været intakt gennem hele perioden.

Omsætningen steg med 4,1% til 6,0 mia. kr., driftsresultatet steg med 13,5% til 501 mio. kr. og resultatet efter skat steg med 12,5% til 289 mio. kr.

»Resultatet er tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af Covid-19-situationen, som har givet os udfordringer på nogle markeder. Vi har under krisen haft stor fokus på vores medarbejderes sundhed, men der er stor forskel på, hvor hårdt vi har været berørt i de forskellige lande. Flere af vores selskaber har i kortere eller længere perioder været helt eller delvist lukket ned. Det er imidlertid lykkedes at holde koncernens forsyningskæde intakt gennem hele perioden. Derfor har vi gennem Corona-krisen kunnet opretholde levering til kritiske samfundsfunktioner som vand- og gasforsyning, der udgør en stor del af koncernens kunder,« siger Niels Aage Kjær, adm. direktør, AVK og tilføjer:

»AVK har i året nydt godt af den decentrale struktur med stor lokal beslutningskraft, hvilket har gjort det muligt at agere hurtigt på de ændrede vilkår med restriktioner og ændrede markedsvilkår. Et godt samspil mellem en global forsyningskæde og lokale selskaber i 36 lande gør koncernen meget agil, og dette kombineret med dygtigt lederskab og handlekraft har styret os godt igennem første etape af sundhedskrisen.«

Resultatet overstiger forventningerne

Driftsresultatet er bedre end forventningerne for året og samtidig en markant forbedring af overskudsgraden. Dette er et resultat af den brede pallette af tiltag og fortsatte indsats for at optimere, effektivisere og automatisere driften, for at styrke markedspositionen og for løbende at forbedre og optimere produkter og løsninger til vores kunder.

»Disse initiativer har krævet betydelige investeringer, og der er i året brutto investeret 289 mio. kr. på tværs af koncernen og forretningsområderne. Der er gennemført fabriksudvidelser i Spanien, Saudi Arabien, Kina og Indien samt hos AVK-Tooling i Sæby. Samtidig er der investeret kraftigt i en fortsat udbygning og optimering af produktionskapaciteten, udvikling af produkter samt videreudvikling af koncernens it-platform og digitale løsninger,« oplyser finansdirektør Lars Kudsk, AVK Holding.

Langsigtede investeringer

I regnskabsåret 2020-2021 forventes investeringer på samme niveau.

»Vi har fokus på langsigtede investeringer på tværs af koncernen til gavn for virksomheden, vores kunder og miljøet,« oplyser Lars Kudsk.

»Vi forventer en omsætning i 2020-2021 på

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 23. december 2020

 

Del på
Decoplant

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-