Informationsmøde om kommende plejecenterbyggeri

Image
Det nye plejecenter i Galten skal ligge der, hvor Tjørnehaven ligger, og hvor det gamle nu nedrevne rådhus lå.

Byrådet er ved at forberede udbudsmaterialet til et nyt plejecenter i Galten, der skal bygges i årene 2024-2026 på den grund hvor det nuværende Tjørnehaven ligger og det tidligere rådhus i Galten lå.

Skanderborg Kommune inviterer i den forbindelse til informationsmøde om projektet 3. februar kl. 17-19 i Galten Hallen.

Kommunen er midt i at beskrive et program for byggeriet. Programmet er grundlag for udbuddet af opgaven til en entreprenør og skal beskrive det, man gerne vil have bygget.

»Vi har holdt en række af møder med personale, en repræsentant for de pårørende og en repræsentant for de mange frivillige, der har deres daglige gang i Tjørnehaven i dag. Drøftelserne her er er en vigtig del af at få kvalificeret, hvad det er, vi gerne vil have bygget,« lyder det på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

87 boliger

Konkret har Byrådet besluttet at planlægge for byggeri af 87 boliger, en sundhedsklinik, faciliteter til aktivitet og træning, administration, en festsal, en cafe mm.

»Vi ved fra den gældende lokalplan, at byggeriet må være i en etage mod Skolebakken og Virkelyst og to etager mod Søndergade. Vi ved, at Bøgehaven kommer til at blive bevaret og at Bøgehaven bygges sammen med det nye. Vi arbejder med den overordnede indretning af området, hvor vi skal have styr på at kunne bygge uden om Tjørnehaven og Bøgehaven, sådan at beboerne kan blive indtil det nye står færdigt,« skriver Skanderborg Kommune og fortsætter:

»Vi skal sikre os, at de steder, hvor det nye plejecenter kommer til at støje, ikke vender over mod naboboliger, og at adgangsveje, ambulancepladser, læssezoner o.l. placeres på en både praktisk og sikker måde. Det betyder, at vi ikke er helt på plads med hvor parkering, vareindlevering mv. skal placeres endnu.«

Visioner for byggeriet

Programarbejdet tager afsæt i Byrådets politikker og visioner på området, samt drøftelser med personale, repræsentanter fra pårørende og aktivitetsråd og fokuserer på:
• Velindrettede og hjemlige boliger
• Rum og plads til udadrettede aktiviteter som sundhedsklinik, aktivitet og træning, festsal, cafe, møderum som kan bookes mm.
• At huset åbner sig mod Søndergade
• En sti rundt om det nye center, der giver beboerne mulighed for at komme ud, og så lokalområdet kan komme omkring og tæt på plejecenteret.

Ved informationsmødet kan du høre mere om projektet og tidsplanen. For deltagelse i mødet kræves tilmelding således at der kan sikres tilstrækkelig plads i relation til Covid-19-hensyn. 

Den overordnede tidsplan, der for projektet
April 2022
: Byrådet godkender udbudsmateriale
Maj 2022-februar 2023: Udbudsproces
Marts 2023: Byrådet godkender vinderprojekt
April 2023-december 2023: Kontraktindgåelse, projektering, tilladelser mv.
Januar 2024: Første spadestik.
August 2026: Sidste dele af det nye Plejecenter ibrugtages

Læs Galten Folkeblad 26. januar 2022

Del på
Galten Hjemmeservice

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

-