Brev fra Skanderborg Kommune til beskæftigelsesministeren: Lad os fortsætte med de digitale møder

Image
Fælleden. Foto: Skanderborg Kommune

Byrådet i Skanderborg har sendt en appel til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Målet med henvendelsen er at få ændret reglerne, så møder med Jobcenteret ikke nødvendigvis skal være fysiske. Under corona-nedlukningen foregik møderne på telefon eller video – til borgernes store tilfredshed.

Gør det digitale møde til en permanent valgmulighed i beskæftigelsesindsatsen.

Sådan lyder overskriften på det brev, som Byrådet netop har sendt til beskæftigelsesministeren.

Baggrunden er, at den traditionelle beskæftigelsesindsats var suspenderet fra den 12. marts til den 27. maj 2020.

De ledige var i perioden fritaget for kravet om jobsøgning, tilbud og deltagelse i samtaler. De har haft mulighed for at deltage i samtaler og tilbud via telefon eller videomøde, og det har mange benyttet sig af og været tilfredse med.

»Borgerne har været meget glade for, at samtalerne har kunnet foregå digitalt. En undersøgelse viser, at to tredjedele af borgerne ønsker, at flere af deres samtaler med Jobcenteret kunne foregå via telefon eller video,« siger jobcenterchef Anja Nørby Sørensen.

Digitale muligheder

De logistiske fordele og borgernes store tilfredshed med de digitale møder bør medføre, at tilbuddet gøres permanent. Det påpeger Byrådet i brevet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Det hedder bl.a.:

»De digitale løsninger er allerede forankret i lovgivningen og har været det længe. Derfor er vi uforstående over for din tøven ved at åbne fuldt op for de digitale muligheder (…) De ledige skal i forvejen registrere jobsøgninger digitalt, booke møder online, oprette CV på Jobnet osv. Hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og gøre muligheden for digitale møder permanent?«

Formand for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget i Skanderborg Kommune, Tage Nielsen, uddyber:

»Måden, vi møder borgerne på, skal være tidssvarende. Det er unødvendigt, at man i lovgivningen står så firkantet på, at det stort set kun er muligt at mødes med sin sagsbehandler fysisk. Derfor råber vi som byråd op. Beskæftigelsessystemet skal selvfølgelig gøre brug af de digitale muligheder for at mødes, som man bruger alle mulige andre steder. Særligt når erfaringerne har vist sig så positive, som de har.«

Stadig fysiske møder

Målet med henvendelsen til ministeren er ikke at aflive det fysiske møde. Målet er – som det hedder i brevet – at skabe ”en mere tidssvarende, fleksibel og borgerrettet beskæftigelsesindsats”.

»Det fysiske møde er ikke forældet. Nogle emner er sværere at tale om pr. telefon eller video, og nogle borgere foretrækker den fysiske mødeform. Det skal vi respektere, men vi ønsker også at udvide valgmulighederne til gavn for borgerne,« siger Anja Nørby Sørensen.

Skanderborg Kommune står ikke alene med kritikken. Kommunernes Landsforening har gennemført en spørgeskemaundersøgelse i 12 kommuner – bl.a. i Skanderborg – og har fået omkring 6000 besvarelser. Billedet er også her, at borgerne ønsker flere digitale møder i stedet for, at alt skal foregå med fysiske fremmøde.

Læs Galten Folkeblad 7. oktober 2020

Del på
AudioNova

Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

Facebook block