Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis

Vindmøllepenge medfinansierer projekter i Låsby

Otte projekter i Låsby-området modtager godt 600.000 kr. til deling for at fremme accept af to nye kæmpevindmøller.

Vest for Låsby snurrer tre nye kæmpemøller på en mark ved Thorsminde. To af disse møller står i Skanderborg Kommune tæt ved Silkeborgmotorvejen som led en kommunal vindmølleplan. Den tredje står i Silkeborg Kommune.

Møllerne er 150 meter høje målt til øverste møllespids med en rotordiameter på 117 meter. Hver mølle yder 11.000 MWh om året. Med to møller svarer det til elforbruget i ca. 7.000 hustande.

Steffen Larsson, der ejer SFP Wind Denmark, fortæller om positiv respons omkring møllerne ved Thorsminde:

»Jeg mærker stor folkelig opbakning, og folk roser det grønne tiltag. Specielt unge mennesker. Vejdirektoratet var i forvejen nervøs for såkaldt slingretrafik på motorvejen, men det er ikke noget problem.«

607.200 kr. fra 'Grøn Ordning'

Som kompensation for støj og visuelle gener har regeringen afsat en 'Grøn Ordning', hvor lokale projekter og initiativer kan være med til at skabe større accept af de nye kæmpevindmøller. Det har nu udløst i alt 607.200 kr. til medfinansiering af otte konkrete projekter:

• Vinduesparti i Låsby Hallens cafeteria
• Ny sti fra Hovedgaden til Klanghøj ved Låsby Borgerforening
• Overdækket spise- og samlingssted i Tørring
• Flagstang i Låsby Søpark
• Multibane til Låsby Boldklub
• Bålhytte til KFUM-spejderne i Låsby
• Varmepumpe til Låsby Tennisklub
• Hybridpaneler i Låsby Svømmebad

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 27. februar 2018