Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis
Advokat Bjørn Høgh fra Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni, Viby, vil varetage det nye retshjælps-tilbud på Galten Bibliotek.

Tilbud om gratis retshjælp på Galten Bibliotek

Fra mandag den 17. september vil der fremover være mulighed for at henvende sig i Retshjælpen på Galten Bibliotek.

Retshjælpen vil være åben på Galten Bibliotek hver tredje uge. Der skal ikke bestilles tid og man møder blot op indenfor åbningstiden, som fremgår nedenfor.

Der er tale om et gratis tilbud til alle, der har brug for personlig, juridisk rådgivning og det er naturligvis helt anonymt.

Retshjælpen tilbyder hjælp inden for stort set alle sagsområder – eksempelvis:

• Testamenter, ægtepagter, fuldmagter.
• Gældsforhold, fogedsager, gældssanering.
• Erstatningssager ved tilskadekomst.
• Forsikringssager.
• Separation, skilsmisse, bodeling, underholdsbidrag.
• Forældremyndighed og samvær.
• Kontraktsforhold.

Hver tredje mandag

Retshjælpen har i 2018 åbent på følgende tidspunkter:

Mandag, d. 17. september kl. 16.30-18.30.
Mandag, d. 8. oktober kl. 16.30-18.30.
Mandag, d. 29. oktober kl. 16.30-18.30.
Mandag, d. 19. november kl. 16.30-18.30.
Mandag, den 10. december kl. 16.30-18.30.

Foredrag om fuldmagt

Det vil altovervejende være advokat Bjørn Høgh fra Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni, Viby, der varetager retshjælpen.

Han står også bag et foredrag på Galten Bibliotek torsdag den 6. september kl. 16.00-17.30 omkring fuldmagter.

En fuldmagt er et dokument, hvormed man giver en anden ret til at træffe bestemte beslut-ninger og handle på ens vegne.

Hvis man på grund af sygdom m.m. ikke længere kan handle, er det nødvendigt med en fuldmagt.

Ægtefæller kan ikke handle på hinandens vegne (for eksempel ved salg af fast ejendom ejet i sameje), hvis en af dem bliver ude af stand til at varetage sine interesser.

Dette gælder også alle andre. For eksempel kan en søn ikke handle på sin mors vegne, hvis hun på grund af sygdom m.m. ikke længere kan handle selv.

»Der kan ske det, hvis man ikke opretter en fuldmagt og man bliver ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, at det kan blive nødvendigt, at myndighederne udpeger en værge for én således, at man kommer under værgemål,« forklarer Bjørn Høgh.

Dette indebærer dermed, at ens formue skal administreres efter de strenge regler om anbringelse og bestyrelse af midler tilhørende personer under værgemål.  

Ens likvide midler og værdipapirer skal dermed bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling og ens værge skal på den baggrund have Statsforvaltningens samtykke til en række dispositioner.

Det kan således være meget fornuftigt at oprette fuldmagter, som der p.t. er megen fokus på i medierne.

Læs Galten Folkeblad 28. august 2018