Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis

Talentstøtte til tre lokale unge

Tre unge fra lokalområdet er blandt de i alt 27 personer fra Skanderborg Kommune som har modtaget tilskud i forbindelse med efterårets uddeling fra Skanderborg Kommunes Talentpulje.

De tre lokale modtagere er atletikudøveren Mathias E. V. Andersen fra Galten, der modtager et tilskud på 8000 kroner til træningsophold og stævnedeltagelse i ind- og udland, rytteren Agnete G. Andersen, Stjær, der modtager 8000 kroner til kursusudgifter og deltagelse i en sommercamp, samt motocross-kørerer Catja Rasmussen, Skovby, der tildeles et tilskud på 5000 kroner til træning.

Tre puljer

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2008 og overslagsårene prioriterede byrådet i Skanderborg Kommune kr. 500.000 til talentudviklingsarbejde inden for områderne musik, teater, dans, multimedie, idræt samt kunst og design. Beløbet er opdelt i 3 puljer, hvoraf den største på kr. 350.000 målrettes mod børn og unge og fordeles med udgangspunkt i en række politisk besluttede principper.

Der er tale om en søgbar pulje, der annonceres 2 gange årligt. Årets sidste ansøgerrunde resulterede i 29 konkrete ansøgninger, som har været genstand for en vurdering og prioritering i et udvalg på 4 medlemmer – udpeget af Idrætssamvirket, Kultursamvirket og Musikskolen samt en repræsentant for Fagsekretariatet for Kultur og Borgerservice.