Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis
Fælleden i Skanderborg vil i den kommende måned blive omdrejningspunkt for møder og forhandlinger angående det kommunale budget for 2019.

Svær opgave venter budgetforhandlere

I torsdags mødtes Byrådet i Skanderborg Kommune til budget-seminar. Dermed er årets budgetforhandlinger for alvor i gang. 

Tallene viser, at der skal findes ca. 22 mio. kr. i 2019 for at skabe balance i budgettet. 

Resultatet af den ordinære drift i Skanderborg Kommune i 2019 forventes at lande på et plus på 117,9 mio. kr. Målet i den økonomiske politik er dog et plus på 130 mio. kr. i overskud, fordi der både skal være råd til at afdrage gæld og til at bygge nye anlæg. 

Der mangler altså 12,1 mio. kr. i 2019 for at skabe økonomisk balance, og det tal bliver bare større i de kommende år.

Hvis Byrådet ikke reagerer i år, skal der i 2022 findes 71,7 mio. kr. for at nå i mål med den økonomiske politik.

Det viser det tekniske budget, der blev præsenteret på Byrådets budgetseminar på Fælleden torsdag den 23. august.

Udfordringen bliver ikke mindre af, at der er et forventet merforbrug på ca. 10 mio. kr. om året på ældre- og handicapområdet, som af tekniske årsager ikke er indregnet i det tekniske budget. 

Dermed skal der altså findes ca. 22 mio. kr. i 2019 for at den økonomiske kabale kan gå op, og tallet er stigende frem til 2022. 

Administrationens handlekatalog

Administrationen har udarbejdet et såkaldt handlekatalog, som peger på mulige besparelser inden for bestemte politikområder. I alt er der forslag til besparelser og effektiviseringer for mellem 55 og 94 mio. kr. næste år. 

Handlekataloget er et arbejdsredskab for Byrådet i budgetforhandlingerne, og omfanget af kataloget skal både give konkrete handlemuligheder for at sikre økonomisk balance og for at omprioritere penge i henhold til det nye Byråds ønsker. 

Borgermøde om budgettet

Byrådet inviterer til dialogmøde om Budget 2019, hvor alle er velkomne. De fremmødte får et indblik i den aktuelle økonomiske situation og de udfordringer, kommunen står overfor i de kommende år. Samtidig tager de folkevalgte borgernes idéer og kommentarer med i det videre budgetarbejde. 

Se mere på www.skanderborg.dk/budget2019, hvor der er link til administrationens handlekatalog m.m

De vigtigste datoer i arbejdet med Budget 2019:
• 28. august: Dialogmødet om budgettet
• 5. september: Byrådsmøde og 1. behandling af budgettet
• 20. september: Frist for at komme med ændringsforslag til budgettet
• 3. oktober: Byrådsmøde og 2. behandling af budgettet

Læs Galten Folkeblad 28. august 2018