Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis

Skovby Vandværk søger efter vand – fra luften

På vegne af Skovby Vandværk og Rambøll udfører SkyTEM Surveys ApS geofysiske opmålinger fra luften for at undersøge grundvandsmagasinerne og deres beskyttelse i et område umiddelbart nord for Skovby.

Siden weekenden og frem til onsdag i denne uge udføres målingerne fra en helikopter, der flyver med en hastighed på cirka 60 kilometer i timen. 

Helikopteren flyver i cirka 60 meters højde over terrænet, og cirka 30 m under helikopteren er der ophængt måleudstyr - i form af en rammeantenne på 100 kvadratmeter.

»Helikopteren flyver langs linjer med en indbyrdes afstand på cirka 150 meter, og hver linje forventes kun overfløjet én gang. Så vidt muligt vil bygninger, mennesker og husdyr ikke blive overfløjet. De hidtidige erfaringer viser, at flyvningen kun kortvarigt og i meget begrænset omfang medfører gener for lodsejere og deres dyr,« fortæller Finn Sander Jensen, formand for Skovby Vandværk.

Hvis man alligevel mener, at overflyvning kan være et problem, kan man kontakte SkyTEM Surveys på telefon 8620 2050 eller mail til Per Gisselø på pgg@skytem.com.