Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis
Arkitektens visualisering af det reviderede byggeprojekt på Torvet 5 i Galten. Nyt er bl.a. at byggeriet får sadeltag i stedet for fladt tag. Desuden er byggefeltet rykket tættere på Torvet mens parkeringsarealet placeres nord for byggeriet. I baggrunden til højre anes biblioteket.

Revideret boligprojekt for Torvet 5 i offentlig høring

Planlagt byggeprojekt er blevet rykket nærmere Torvet, og er ændret fra fladt tag til sadeltag, men der er uændret borger-skepsis angående byggehøjden.

Cirka 50 borgere, politikere og kommunale embedsmænd deltog, da der mandag i sidste uge blev afholdt et borgermøde omkring et kommende byggeprojekt på Torvet, hvor det tidligere posthus ligger.

I kølvandet på et borgermøde i december er en revideret lokalplan i høring frem til 28. juni. I det nye forslag er byggefeltet rykket frem mod Torvet således at al parkering i stedet ligger nord for byggeriet, der i henhold til forslaget er i henholdsvis 4,5 og 3,5 etage.

Passer bedre ind i omgivelserne

Ligesom ved seneste møde var skepsis angående byggehøjden omdrejningspunktet for de fleste indlæg ved mødet.

Det første byggeri var planlagt til at være fem etager i bygningen nærmest Torvet. Den er nu reduceret til hvad der benævnes som 4,5 etage, men da byggeriet samtidig skal være med sadeltag i stedet for fladt tag, bevirker det, at byggeriet reelt bliver lidt højere målt i kip, mens taghældningen – og fremrykningen mod Torvet – medfører reducerede skyggegener i forhold til naboerne end tilfældet var i det først præsenterede projekt.

Den øgede højde i kip blev bekræftet fra kommunalt hold, men samtidig blev det fremført, at bygningen med sadeltag visuelt vil virke mindre dominerende og passe bedre ind i omgivelserne.

Læs hele artiklen i Galten Folkeblad 5. juni 2018