Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis

Områdets mange bolig-udstykninger fremtvinger ny regnskabspraksis hos Galten Vandværk

Hele 27 medlemmer mødte i tirsdags op til generalforsamling i Galten Vandværk.

»Vi brugte en del tid på at forklare, hvordan vandsektorloven stadig har meget stor betydning for Galten vandværk, og især at vi igen har været nødt til at ændre regnskabspraksis for at kunne overholde den nye regulering der blev indført for regnskabsåret 2017,« fortæller formanden Kim Kusk Mortensen og uddyber:

»Da vi disse år har mange udstykninger i vores forsyningsområde, kommer der mange tilslutningsbidrag, i 2017, blev det til 2,3 mio. kroner. Da disse indtægter regnes som driftsindtægter vil vores økonomiske ramme hurtigt blive presset, hvilket i praksis ville betyde at vi ikke må tage penge for vandet. Vi har nu fået en mulighed for at tilslutningsbidrag fordeles over 40 år – samme tidsrum som vi afskriver vores ledningsnet.

Desværre har det betydet at vi har skullet genberegne vores indtægter fra tilslutningsbidrag fra de sidste 40 år og fordele hvert års tilslutningsbidrag over de kommende 40 år. Dette betyder at vi kan holde vores indtægtsramme, men at vores årsregnskab bliver meget svært at forstå,« siger Kim Kusk Mortensen, der måtte presse sine pædagogiske evner for at forsøge at forklare vores årsregnskab, balance og ikke mindst skatteregnskab.

»Vi har hævet vandprisen med 1 kr. pr. kubikmet excl. moms for at kunne betale skat af tilslutningsbidragene. Skat fordeler nemlig ikke disse indtægter over 40 år, men beskatter i det år de kommer ind. Galten Vandværk er dog stadigvæk et af de billigste vandværker i Skanderborg Kommune,« påpeger Kim Kusk  Mortensen.

Aage Svinth Nielsen og Kim Kusk Mortensen blev begge genvalgt til bestyrelsen, og der blev indvalgt to nye suppleanter Claus Christensen (1. suppleant) og Tillie Madsen.

Læs Galten Folkeblad 3. april 2018