Kontakt

Galten Folkeblad
Søndergade 25
8464 Galten
Tlf. 70 20 09 95
Fax 86 94 32 16

- Kontakt os
- Annoncebestilling
- Giv os et tip

OnlineAvis
Skovby Præstegård har hidtil både været bolig for sognepræsten og dannet ramme om kirkelige aktiviteter. Nu gives sidstnævnte bedre albuerum og kommer til at råde over hele bygningen, mens præsten flytter privatbolig til Niels Bohrs Alle.

Nu bliver der bedre plads i Skovby præstegård

Hele den nuværende Skovby Præstegård skal fremover huse kirkelige aktiviteter. Præsten flytter i stedet til Niels Bohrs Allé.

I 2011 har flere end 5500 voksne og børn deltaget i kirkelige handlinger ved Skovby kirke. Hver uge deltager i gennemsnit flere end 200 i aktiviteter i præstegården. 

- Det være sig til konfirmandforberedelse, minikonfirmandundervisning, babysalmesang, undervisning af Spire- og Børnekor, mandagsmøder, kirkehøjskole, øveaftener for Skovby Koret, seniorspisning og meget mere, fortæller menighedsrådsformand Anders Lindberg og tilføjer:

- Det er naturligvis glædeligt, at der sker så meget i Skovby og ikke mindst i det kirkelige regi, men menighedsrådet har således også kunnet konstatere, at kapaciteten, både i sognesalen og køkkenet, ad åre er blevet for lille. 

Noget måtte gøres

Rammerne for de mange aktiviteter i præstegården er blevet utidssvarende, og noget måtte gøres.

- Derfor har Skovby Kirkes menighedsråd nu i samråd med provstiudvalget i Skanderborg besluttet, at Skovby skal have en større præstegård. Det betyder, at menighedsrådet er gået i gang med at søge om de nødvendige tilladelser til ombygning og udvidelse, således at hele bebyggelsen på Ringvejen 17 fremover skal huse kirkens aktiviteter. 

- Ved inddragelsen af den private del af præstegården, kan ønsket om et større køkken, en større konfirmandstue, et mødelokale samt depotplads opnås, og Skovby Kirke kan fortsat tilbyde de aktiviteter der er blevet en del af så mange menneskers liv, begrunder Anders Lindberg planerne.

Ny præstebolig er købt

Inddragelsen af præsteboligen betyder således også, at Skovby menighedsråd har været nødt til at købe en ny præstebolig i Skovby til sognepræsten og hendes familie.

- Det har ikke været nogen nem opgave, men kort før nytåret lykkedes det at komme til enighed om købet af parcelhuset, Niels Bohrs Alle 4, fortæller Anders Lindberg.

Skovby kirke overtager ejendommen den 1. juli 2012. 

- Med købet af en ekstern præstebolig, er pladsproblemerne i den nuværende præstegård løst, og skulle lovgivningen og situationen, ad åre blive ændret således, at sognepræsten ikke længere har bopælspligt, vil menighedsrådet kunne sælge den eksterne bolig på Niels Bohrs Alle igen, men det håber vi ikke bliver aktuelt, siger Anders Lindberg og retter samtidig menighedsrådets store tak til den store skare af frivillige, der er tilknyttet sognegården, og som med deres indsats har været med til at gøre Skovby præstegård til et godt og aktivt sted at være.